Legge Hendelser

«Alle arrangementer

  • Denne hendelsen har gått.

Potensialet for utdanning for integrasjon - Georg Arnhold International Summer Conference 2020

Juni 22, 2020 - Juni 26, 2020

Gratis

Potensialet for utdanning for integrasjon

Georg Arnhold internasjonale sommerkonferanse
Berlin, Tyskland
22 - 26 juni 2020

Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) er glade for å kunngjøre Georg Arnhold International Summer Conference, som vil finne sted i Berlin, Tyskland, fra 22. til 26. juni 2020. Sommerkonferansen vil utforske potensialet for utdanning for integrasjon.

Årets konferanse vil undersøke samspillet mellom utdanning og sosial integrasjon av migranter, flyktninger og fordrevne, (nasjonale) minoriteter og urfolkssamfunn. Delegatene vil diskutere integrasjonskonsepter som imøtekommer regionale forskjeller i utdanningssystemer, ressurser og sosiale forhold.

Hver persons rett til utdanning er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948, artikkel 26). Å oppfylle denne retten under omstendigheter med migrasjon, utvisning og fordrivelse har vært en bekymring for mange stater som har opplevd en økning i migranter, flyktninger og fordrevne mennesker og samfunn i befolkningen de siste årene. De påfølgende demografiske endringene krever perspektivskifte når det gjelder utdanningsplanlegging og koordinerte tiltak både på regionalt og globalt nivå. Fleksibilitet i skole- og utdanningssystemene, kvalifisert lærerpersonell, innovative utdanningsressurser og et generelt åpent læringsmiljø som oppmuntrer til mangfold, muliggjør lik tilgang til utdanning av høy kvalitet. Integrerende utdanning er nøkkelen til aktiv deltakelse, ikke-diskriminering og fremme av fred og forebygging av vold i et inkluderende og sammenhengende samfunn.

I 2016 signerte alle 193 FN-medlemmer New York-erklæringen for flyktninger og migranter, som konfronterte utfordringene med den økende globale flyten av migrasjon og flyktninger. Global Compact for sikker, ordnet og regelmessig migrasjon ble senere også vedtatt for å ta opp utdanningsdimensjonen og dens potensiale innenfor et omfattende samarbeidsrammeverk som tar sikte på å finne måter å organisere og forbedre den globale situasjonen for innvandrere. I tillegg Global Compact on Refugees, ble enige om i 2018, fokuserer på beskyttelse av flyktninger. Avtalen styrker retningslinjene for bærekraftige utviklingsmål, inkludert SDG 4 om kvalitetsutdanning, og inneholder en støttestrategi for å garantere tilgang til utdanning for flyktninger samt integrering i nasjonale utdanningssystemer. I motsetning til tidligere tilnærminger ved bruk av parallelle utdanningsmodeller for flyktninger, er det nå enighet om at integrerende modeller for flyktningutdanning er å foretrekke.

Et beste praksis-scenario for integrert utdanning forutsetter at flyktninger og lokale barn blir undervist sammen i interkulturelle klasserom - fra førskole til høyere utdanning. Dette vil garantere at elever og studenter lærer relevant innhold fra kvalifiserte lærere og gjør det mulig for dem å oppnå formelle kvalifikasjoner selv. Mange utdanningsprosjekter og produkter over hele verden tar for seg regionale forskjeller i politiske, økonomiske og sosiale situasjoner og tilhørende krav og muligheter for utdanning. På grunn av mangfoldet i flyktningens bakgrunn og nåværende forhold rundt om i verden er dette eksemplet med beste praksis imidlertid langt fra å oppnås. En rekke nasjonale og internasjonale studier har også vist at potensial og begrensninger ved integrert utdanning bør vurderes i forbindelse med familiær,

sosial og nasjonal bakgrunn. I tillegg til den flyktninges psykologiske tilstand, spiller integrering i vertssamfunnet en like viktig rolle i tilgangen til utdanning og suksess som den språklige og politiske diskursen i vertssamfunnet.

GEI inviterer derfor originale bidrag til sin sommerkonferanse som er basert i forskjellige sammenhenger, nåværende teorier og innovative metoder, for å utforske potensialet i integrerende utdanning for bredere integrasjon, men også for å undersøke de tilhørende utfordringene. Vi er hovedsakelig, men ikke utelukkende, interessert i papirer som adresserer følgende spørsmål og emner:

Teorier og metoder

Hvordan defineres integrasjons- og integrasjonskonsepter? Hvordan spesifiseres integrerende og ikke-diskriminerende pedagogiske praksis?

Læreplaner og utdanningsmedier

Hvordan skal nasjonale og internasjonale læreplaner og utdanningsmedier utformes, språklig og innholdsmessig, for å unngå ekskludering og for å opprettholde og fremme fred i samfunn?

Leksjoner og lærere

Hvilke utfordringer møter lærere i forhold til integrerende undervisning? Hvordan kan lærere være tilstrekkelig forberedt på disse nye utfordringene? Hva slags undervisnings- og leksjonsinnhold kreves for å sikre passende forhold der flyktninger kan integreres og fortsette å utvikle seg?

Beste praksis

Hva slags utfordringer og problemer står flyktninger overfor i forhold til utdanning rundt om i verden? Finnes det beste praksisløsninger for å overvinne vanskeligheter som kan brukes globalt?

Søkere blir bedt om å forklare hvordan forslaget deres adresserer temaet for sommerkonferansen som beskrevet ovenfor.

Den fem dager lange sommerkonferansen vil samle forskere, seniorforskere og praktikere fra hele verden som jobber med flyktningspørsmål, migrasjon og integrering i forhold til utdanning. Det vil gi et tverrfaglig og internasjonalt forum som vil tillate deltakerne å diskutere og kritisk reflektere over viktige forskningsspørsmål, metoder, funn og deres implikasjoner. Det akademiske programmet vil gi deltakerne muligheten til å utvide sine forskningsperspektiver og forbedre deres metodiske kompetanse.

Workshop - IRC-inkubatoren

En del av sommerkonferansen er en inkubatorsesjon organisert og tilrettelagt av Airbel Impact Lab, som er forsknings- og innovasjonsarmen til Den internasjonale redningskomiteen (IRC). Denne dagen lange økten vil finne sted som en del av konferansen for å utforske sammenhenger mellom IRCs arbeid og den akademiske innsatsen til forskere som er valgt å delta. Deltakerne på Symposium vil bruke designmetoder og tankesett til å tenke gjennom praktiske måter å forbedre virkningen av arbeidet sitt og / eller øke anvendelsen av. Det vil også bidra til å identifisere synergier mellom forskernes arbeid og IRC-programmering.

Opptil 5 personer vil bli valgt for å gjennomføre stipend med IRC. Disse personene vil reise til en av IRCs feltsteder i omtrent to uker, og jobbe tett med IRC-ansatte for å utføre arbeid som fremmer både IRCs og stipendiaters interesser.

Alle deltakere på sommerkonferansen vil være velkomne til å bli med i inkubatoren og være kvalifisert for valg for å delta i dette stipendiet med IRC.

Du finner mer detaljert informasjon om inkubatoren og fellesskapet med IRC på vår nettsted. Der vil du også finne en katalog med spørsmål som vil hjelpe oss med å evaluere din spesifikke interesse for fellesskapet og hvordan arbeidet ditt forholder seg til IRC-prosjekter.

Hvordan søke

Sommerkonferansen tar først og fremst imot søknader fra doktorgradskandidater og postdoktorvitere fra humaniora og samfunnsvitenskap, spesielt utdanning, historie, statsvitenskap, sosiologi, jus, antropologi og psykologi. Utøvere som jobber for internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner innen de aktuelle feltene, er også velkomne til å søke. Søknader fra studenter på et masterprogram og nyutdannede med en mastergrad vil i unntakstilfeller bli vurdert.

GEI inviterer egnede søkere til å fylle ut og sende inn en applikasjonsform, som kan lastes ned på vår nettsted.

Innleveringer skal gjøres elektronisk. Alle dokumenter må være i PDF-format.

Filnavnet skal være: Etternavn, Fornavn_Arnhold Summer Conference 2020.

Send søknader til summerconference@gei.de, med emnelinjen "Arnhold Summer Conference 2020."

Fristen for fullførte søknader er 23. februar 2020. Vellykkede søkere vil bli varslet innen midten av april.

Arbeidsspråket til sommerkonferansen vil være engelsk. Ingen registreringsgebyrer gjelder. Overnatting og måltider vil bli gitt for alle deltakerne, og reiseutgifter i økonomiklasse blir refundert.

GEI planlegger å publisere forhandlingene til sommerkonferansen og vil be deltakere og eksperter om å sende inn artikler for publisering basert på deres presentasjoner. Et første utkast til presentasjonen, ennå ikke for publisering, skal sendes til arrangørene innen 15. juni 2020.

Kontakt Oss

Katharina Baier
Koordinator for Georg Arnhold-programmet
Utdanning for bærekraftig fred

Georg Eckert-instituttet for internasjonal lærebokforskning
Medlem av Leibniz-foreningen
Celler Straße 3
D-38114 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 59099-226
E-post: sommerkonferanse [at] gei.de
www.leibniz-gei.de
https://www.facebook.com/GeorgEckertInstitut

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen