Legge Hendelser

«Alle arrangementer

Gjentakende begivenhet Arrangementserie: International Youth Day

International Youth Day

august 12

Den internasjonale ungdomsdagen minnes hvert år 12. august, og bringer ungdomsspørsmål under oppmerksomheten til det internasjonale samfunnet og feirer potensialet til ungdommer som partnere i dagens globale samfunn.

Bakgrunn: “FN og ungdom”

I 1965, i resolusjon 2037 (XX), godkjente generalforsamlingen erklæringen om forfremmelse blant ungdommer av ideer om fred, gjensidig respekt og forståelse mellom folk.

Fra 1965 til 1975 la både generalforsamlingen og Det økonomiske og sosiale rådet vekt på tre grunnleggende temaer innen ungdomsfeltet: deltakelse, utvikling og fred. Behovet for en internasjonal ungdomspolitikk ble også understreket.

I 1979 utpekte generalforsamlingen ved resolusjon 34/151 1985 som internasjonalt ungdomsår: deltakelse, utvikling, fred.

I 1985 godkjente forsamlingen ved resolusjon 40/14 retningslinjene for videre planlegging og passende oppfølging innen ungdomsfeltet. Retningslinjene er viktige for deres fokus på unge mennesker som en bred kategori som består av forskjellige undergrupper, snarere enn en enkelt demografisk enhet. De gir forslag til spesifikke tiltak for å imøtekomme behovene til undergrupper som unge mennesker med nedsatt funksjonsevne, landlige og urbane ungdommer og unge kvinner. (Kilde: resolusjon 50/81)

I desember 2009 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 64/134 som utropte året som startet 12. august 2010 som det internasjonale ungdomsåret, og oppfordret regjeringer, sivilsamfunn, enkeltpersoner og samfunn over hele verden til å støtte aktiviteter på lokalt og internasjonalt nivå for å markere begivenhet. Året vil falle sammen med 25-årsjubileet for det første internasjonale ungdomsåret i 1985.
17. desember 1999, i sin resolusjon 54/120, støttet FNs generalforsamling innstillingen fra Verdens ministerkonferanse for ungdommer (Lisboa 8.-12. August 1998) om at 12. august ble erklært den internasjonale ungdomsdagen.

Forsamlingen anbefalte at det ble organisert offentlige informasjonsaktiviteter for å støtte dagen som en måte å fremme bedre bevissthet om verdens handlingsprogram for ungdom, vedtatt av generalforsamlingen i 1996 (resolusjon 50/81).

Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet representerer en enestående anerkjennelse av det presserende behovet for å engasjere unge fredsbyggere til å fremme fred og motvirke ekstremisme, og posisjonerer tydelig ungdommer som viktige partnere i den globale innsatsen.

Den internasjonale ungdomsdagen minnes hvert år 12. august, og bringer ungdomsspørsmål under oppmerksomheten til det internasjonale samfunnet og feirer potensialet til ungdommer som partnere i dagens globale samfunn.

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen