Tilbakevend

Den internasjonale jentedagen

Global

Siden 2012 har 11. oktober blitt markert som den internasjonale jentedagen. Dagen har som mål å markere og adressere behovene og utfordringene jenter møter, samtidig som de fremmer jenters empowerment og oppfyllelse av deres menneskerettigheter.

Tilbakevend

Den internasjonale jentedagen

Global

Siden 2012 har 11. oktober blitt markert som den internasjonale jentedagen. Dagen har som mål å markere og adressere behovene og utfordringene jenter møter, samtidig som de fremmer jenters empowerment og oppfyllelse av deres menneskerettigheter.