Evaluering av læreplanen for videregående skole med hensyn til fredsutdanning i Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan)

Sitering: Amin, S. (2021). Evaluering av læreplanen for videregående skole med hensyn til fredsutdanning i Khyber Pakhtunkhwa. (Publikasjon nr. 123-FSS/PHDEDU/F16) [Doktorgradsavhandling, International Islamic University Islamabad]. Pakistan Research Repository.

last ned hele avhandlingen her

Abstrakt

Skolens læreplan spiller en viktig rolle i å styrke den konseptuelle forståelsen av fred hos ungdom på skolen. Det er viktig å evaluere styrken og svakheten til skolepensum for å innlemme de videre strategiene for å styrke visjonen om fred hos ungdom. Med tanke på den fremvoksende voldelige holdningen hos ungdom på skolen, er dagens behov for å evaluere skolens læreplan angående læreplantilnærmingen om fredslære. Derfor, med tanke på den eksisterende fredssituasjonen i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan, er det et presserende behov for å evaluere bidragene fra skolens læreplaner angående den konseptuelle forståelsen av fred i skoleungdom (Mahmood, 2010). For dette formålet er det også viktig å evaluere skolens læreplan for å utforske de videre behovene og utfordringene for fredsbygging også hos ungdom (Hamid, 2011). Derfor bestemte forskeren seg for å gjennomføre denne studien. Mange studier anbefaler "Integral Model of Peace Education" for evaluering av skolepensum med hensyn til fredsundervisning. Konkluderte med at en integrert modell for fredsopplæring er viktig for å vurdere fredslæren i skolens læreplan. Derfor bestemte forskeren seg for å oppfylle studiemålene i lys av en integrert fredsmodell. Hensikten med denne studien var å evaluere læreplanen for videregående skole med hensyn til fredsundervisning i Khyber Pakhtunkhwa. Målet med studien var å: analysere læreplanen for videregående skole 2006 og lærebøker for de tre fagene (engelsk, urdu og islamske studier) med hensyn til den integrerte modellen for fredsopplæring, vurdere læreplanen for videregående skole med respekt til komponenten "fred med seg selv" i en integrert modell for fredsutdanning, analyser læreplanen for videregående skole med hensyn til komponenten "fred med andre" i en integrert modell for fredsutdanning, evaluer læreplanen for videregående skole med respekt til komponenten "fred med naturen" i en integrert modell for fredsopplæring, og undersøke synspunktene til interessenter angående læreplanen på videregående skolenivå med hensyn til den integrerte modellen for fredsopplæring. Det samtidige trianguleringsdesignet ble brukt i denne studien. De rådende kjerneplanene for videregående skole og lærebøker for tre fag (engelsk, urdu og islamske studier), lærere og læreplaneksperter var befolkningen i denne studien. Dette er kjernefag og fokuserer på eksisterende sosiale, freds- og konfliktspørsmål i ulike dimensjoner i det pakistanske samfunnet. Derfor bestemte forsker seg for å velge disse fagene i denne studien. Spørreskjema og innholdskritisk diskursanalyse ble brukt som forskningsverktøy i denne studien. De kvalitative dataene ble analysert ved hjelp av kritisk diskursanalyse mens kvantitative data ble analysert ved hjelp av SPSS. Prosent, frekvens, gjennomsnittsskåre, standardavvik og kjikvadrat ble brukt som et statistisk verktøy. Studien anbefaler videre at de langsiktige og kortsiktige målene i Fredsutdanningsprogrammet for fredsbyggende miljøer i skolen bør være tydelige fra starten for å legge til rette for læringsutbytte. Dessuten må regjeringen, gjennom Kunnskapsdepartementet, lage en mekanisme for å vurdere en kultur for fredsbygging i skolen.

 

 

nær
Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen