Utvikling i tidlig barndom: Veier til bærekraftig fred

(Omarbeidet fra: Forente nasjoner. 28. september 2023)

Oppsummering

Utvikling i tidlig barndom er en kritisk investering for å oppnå bærekraftig utvikling og fred. Tilgjengelige tjenester for tidlig barndomsutvikling er nødvendig for å skape en kultur med fred, respekt for mangfold, sosial samhørighet og reduksjon av konflikter og vold i samfunn over hele verden.

Beskrivelse

Siden temaet for årets generelle debatt er "Å gjenoppbygge tillit og gjenoppbygge global solidaritet: Akselererende handling på 2030-agendaen og dens bærekraftige utviklingsmål mot fred, velstand, fremgang og bærekraft for alle", er et fokus på små barns bidrag til agendaen. tvingende og tidsriktig. 

Arrangementet presenterte vitenskapelig bevis rundt tidlig barndomsutvikling og sosial samhørighet/fredsbygging og viste frem beste praksis fra hele verden de siste 25 årene.

Paneldebatten hadde som mål å stimulere engasjementet for investeringer, gå inn for sterkere normative rammer som støtter tidlig barndomsutvikling, og fremme meningsfylt samarbeid for å bygge fredelige samfunn gjennom blant annet tidlige barndomsutviklingsinvesteringer.