Utvikling av kontekstspesifikke fredsutdanningstiltak med lokalsamfunn: leksjoner fra Bolivia

Utvikling av kontekstspesifikke fredsutdanningstiltak med lokalsamfunn: leksjoner fra Bolivia

Av Phill Gittins

Phill Gittins (2020): Utvikle kontekstspesifikke fredsopplæringsinitiativer med lokalsamfunn: leksjoner fra Bolivia, Sammenlign: A Journal of Comparative and International Education, DOI: 10.1080/03057925.2019.1702502

Abstrakt

Fredsundervisning utføres ofte uten å være hensiktsmessig tilpasset kontekstene det foregår i og involverer sjelden de som er mest berørt av arbeidet i utformingen og planleggingen av egne initiativ. Denne artikkelen rapporterer om et originalt deltakende aksjonsforskningsprosjekt designet for å kontekstualisere et fredsundervisningsinitiativ med lokalsamfunn i Bolivia. Den bygger på feltarbeid, inkludert intervjuer og fokusgrupper med beslutningstakere, lærere og studenter, for å vise hvordan lokale aktører, inkludert studenter, var involvert i å påvirke hvordan fredsopplæring skulle se ut for dem, med fokus på formål, pedagogikk og innhold. Lærdommer blir også diskutert. Casestudien tilbys i en større kontekst av hvordan det internasjonale samfunnet kan samarbeide med de direkte mottakerne for å utvikle freds- og utdanningsrelaterte initiativer som er lydhøre for behovene til de bestemte gruppene og kontekstene de prøver å påvirke.

Last ned/les hele artikkelen her.

 

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...