Kontinuerlig støtte fra europeiske universiteter til fredsutdanning i Colombia: En rapport fra Enheten for freds- og konfliktstudier ved Universitetet i Innsbruck (Østerrike)

Av Josefina Echavarría Alvarez
Universitetslektor ved Universitetet i Innsbruck

Ettersom fredsinitiativene i Colombia fortsetter å blomstre i den utfordrende fasen av gjennomføringen av fredsavtalene mellom regjeringen og FARC-EP, besøker flere universiteter fra Europa landet, lærer av og gir støtte til lokale tilnærminger til fredsbygging og konflikt transformasjon.

Som universitetslektor ved Universitetet i Innsbruck (Østerrike) har jeg vært direkte involvert i kontaktene som universitetet mitt etablerer med andre akademikere for å støtte fredsutdanning i Colombia. Derfor er beretningene jeg presenterer i den følgende korte rapporten kun illustrerende for de mange forskjellige kontaktene og forbindelsene som skjer og som vi håper å bidra til, men disse er langt fra et representativt utvalg.

Interinstitusjonell allianse: Epistemologies for Peace Education

MA-programmet og UNESCOs styreleder for fredsstudier har bidratt til å etablere "Interinstitutional Alliance Dialogue of Epistemologies for Peace Education" (Span. Diálogo de Saberes: Encuentro Alianza Interinstitucional de Educación para la Paz Territorial). Alliansen ble opprettet i Medellin siste august 2016 og ble sett for seg som et uformelt samarbeid mellom universiteter med lokale myndigheter langs fem undersøkelseslinjer: 1) Opplæring (formelle og uformelle fredsutdanningskurs); 2) Forskning (for å utdype fredsforskning om folkelige tilnærminger til fredsutdanning); 3) Organisering av internasjonale akademiske arrangementer (for å låne ut rom og tider for fredslærere å møtes, diskutere og dele); 4) Overvåking og evaluering ved bruk av appreciative undersøkelsesmetoder (spesielt relevant i utformingen av offentlige retningslinjer i forhold til aktivt medborgerskap); og 5) Kommunikasjon (oppretting av et nettverk med publikasjoner for å gjøre eksisterende og ny utviklende kunnskap tilgjengelig).

Alliansen ble opprettet av universitetene i Antioquia, Javeriana (Cali), Cambridge (Storbritannia) og Innsbruck, i samarbeid med kontoret for oppmerksomhet til ofre, kontoret for borgerdeltakelse, Museum House of Memory og kontoret for utdanning i byen Medellin.

Med tanke på dens uformelle karakter og takket være det frivillige arbeidet til hovedpersonene som er involvert, har Alliansen allerede gitt relevante og konkrete frukter langs disse fem linjene:

I løpet av august og september 2016 arrangerte University of Innsbruck en serie arrangementer sammen med forsker Terence Bevington fra Fakultet for utdanning ved Cambridge University. Nærmere bestemt deltok Alliansen i flere offentlige fora om fredsutdanning, i kurs om gjenopprettende tilnærminger til rettferdighet i fredsutdanning og flere besøk på skoler i Medellin hvor innovative tilnærminger til fredsutdanning utvikles.

I oktober 2016 holdt Universitetet i Innsbruck en serie seminarer og workshops om temaer som fred og konflikttransformasjon i tråd med Alliansens ånd av synlighet og verdsettelse for folkelige epistemologier for fred. UNESCOs styreleder, prof. Wolfgang Dietrich, besøkte Cali, Medellin og Bogota for disse formålene.

Universitetet i Antioquia oppretter videre et fredsbibliotek hvor nytt publisert materiale om fredsutdanning vil bli gjort tilgjengelig på spansk for å utdype denne internasjonale dialogen og fremme samarbeid mellom internasjonale og vernakulære visjoner for fredsutdanning:

  • "Positiv fred i skoler: takle konflikter og skape en fredskultur i klasserommet" av Hilary Cremin og Terence Bevington (University of Cambridge, UK)
  • "En kort introduksjon til filosofien om transrasjonelle freder og fremkallende konflikttransformasjon" av Wolfgang Dietrich og Josefina Echavarría Alvarez (Universitetet i Innsbruck, Østerrike)
  • "Tilnærminger til forsoning fra hele verden" redigert av Martin Leiner og Francesco Ferrari (Universitetet i Jena, Tyskland)

Fredsforskning: Masterprogram og doktorgradsstudier om fred og forsoning

I dette avgjørende øyeblikket for fredsbygging tror vi at fredsutdanning spiller en viktig rolle i å forankre mer permanente plattformer for fredelig konflikttransformasjon i landet. Dette er en av grunnene til at vi er interessert i å støtte innsats som bidrar til å utdype fredsforskningen om prosessene som skjer på bakken, som ytterligere kan tjene til å skape nettverk, påvirke offentlig politikk og bidra til å lette overgangen fra krig til fred.

I februar 2017 organiserte vi sammen med University of Antioquia en tur fra University of Jena, Tyskland, for å begynne å få et førsteinntrykk av utfordringene for forsoning som Colombia står overfor. Flere akademiske arrangementer fant sted, inkludert utforskende besøk til minnesteder i Medellin, samt kurs, konferanser og signering av interinstitusjonelle akademiske avtaler.

Det var en viktig målsetting også å presentere det akademiske tilbudet som når det gjelder MA-programmer og doktorgradsprogrammer er tilgjengelig for fredsforskere som kunne støttes av universiteter i Europa. MA-programmet i fred, utvikling, sikkerhet og internasjonal konflikttransformasjon ved University of Innsbruck og doktorgraden i religion, konflikt og forsoning ved Universitetet i Jena tilby støtte til studenter. MA-programmet i Innsbruck har stipend for personer som kommer fra Colombia for å delta i dette innovative kurset. Doktorgraden i Jena har skapt en spesiell linje med potensielle fordeler for søkere som ønsker å drive freds- og forsoningsforskning om Colombia. Dette akademiske tilbudet er tilgjengelig online og har også blitt spredt til offentlige og private universiteter i landet.

Som nevnt ovenfor, mens disse beretningene ikke er representative, viser de hvor fruktbart og levende Colombia er som et sted for fredspedagoger å se, føle og lære av initiativer som har vokst ut av flere tiår med å overvinne hindringer midt i volden. I den kommende september måned vil universitetene i Innsbruck, Jena og Antioquia holde et forsoningskurs med praktiske komponenter for å bygge bro mellom forsonings- og reintegreringsarbeid og kompetansen, evnene og ferdighetene som fredsbygging krever av oss alle. Disse fredsutdanningsinitiativene gir oss håp om en mer robust og langvarig fred, samtidig som de krever at vi – som fredspedagoger globalt – når ut til de som kan trenge støtte i denne vanskelige overgangen fra krig til fred.

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

1 tanke om “Kontinuerlig støtte fra europeiske universiteter til fredsutdanning i Colombia: En rapport fra enheten for freds- og konfliktstudier ved Universitetet i Innsbruck (Østerrike)”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen