Forskning

Historieopplæring og forsoning i (post) konfliktsamfunn

Dette essayet av Jamie Wise vurderer historiens utdannings rolle i utformingen av kollektivt minne og relasjoner mellom grupper i (post) konfliktsammenhenger. Historieopplæring krysser fredsopplæring ved å fokusere på hvordan fortellinger om tidligere vold påkalles og konstrueres i (post) konfliktutdanningsmiljøer.

Hvem er mest påvirket av skolen til fengselsrørledningen?

Hvordan kan lærere avslutte pipeline fra skole til fengsel? Det første trinnet er å vurdere en alternativ tilnærming til skoledisiplin. American University's Doctorate in Education Policy & Leadership -programmet har utviklet en kortfattet guide og infografikk for videre læring.

Rull til toppen