Forskning

Oppfordrer til øko-fred: reimagining interconnected fredsutdanning

I "Calling for Eco-Peace: Reimagining Interconnected Peace Education" utforsker Carlotta Ehrenzeller og Jwalin Patel hvordan barn kan dukke opp som regenerative fredsskapere, skiftet fra selv- til jordsentrerte tilnærminger, og hvordan læring med og i naturen som en legemliggjort opplevelse kan se ut. og føles som.

Oppfordrer til øko-fred: reimagining interconnected fredsutdanning Les mer »

Fredsopplæring i det 21. århundre: en viktig strategi for å bygge varig fred

Denne UNESCO-rapporten belyser utdanningens essensielle rolle i å opprettholde institusjonene, normene og standardene som hjelper konstruktivt å håndtere konflikter og forhindre vold, og opprettholde fred. Mens utdanning for fred har en lang historie som et verktøy og strategi for å forebygge og transformere voldelige konflikter, søker denne oversikten å løfte dens betydning som et vesentlig verktøy innenfor FNs rammeverk, så vel som med nasjonalstater og ikke-statlige aktører.

Fredsopplæring i det 21. århundre: en viktig strategi for å bygge varig fred Les mer »

Rull til toppen