publikasjoner

Spesialutgave av tidsskriftet In Factis Pax basert på 2022 International Institute on Peace Education holdt i Mexico

Temaet for denne spesielle tospråklige (spansk/engelsk) utgaven "Weaving Together Intercultural Peace Learning" er avledet fra en samarbeidsprosess for å formulere den veiledende forespørselen for International Institute on Peace Education (IIPE) Mexico 2022. Dette temaet viser til konseptuelle forståelser og transformative praksiser for å fremme konstruktiv sammenkobling og gjensidig avhengighet for fredslæring, som utforsker balansen mellom sentipensar (følelse-tenkning) og kognitiv-emosjonelle prosesser.

Ny bok: Fred og forsoning i internasjonal og islamsk lov

"Peace and Reconciliation in International and Islamic Law" utforsker synergiene og forskjellene mellom de to systemene for internasjonal og islamsk lov i området konfliktløsning med fokus på utvalgte konfliktteatre rundt om i verden; sammen med grensesnitt med internasjonale humanitære normer, menneskerettighetsstandarder, traktater, beste praksis for å utforske innovative konsepter som teodiplomati som et middel til å forsøke å legge til rette for en fredelig løsning på en konflikt.

Rull til toppen