Retningslinjer

UNESCO vedtar landemerkeveiledning om utdannings tverrgående rolle i å fremme fred

20. november 2023 vedtok de 194 UNESCO-medlemsstatene anbefalingen om utdanning for fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling på UNESCOs generalkonferanse. Dette er det eneste globale standardsettende instrumentet som beskriver hvordan utdanning skal brukes for å skape varig fred og fremme menneskelig utvikling gjennom 14 veiledende prinsipper.

UNESCO vedtar landemerkeveiledning om utdannings tverrgående rolle i å fremme fred Les mer »

Mulighetsforslag for opprettelse av et fredsdepartement for Colombia

Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace Latin America and Caribbean Chapter (GAMIP LAC), skapte internasjonal historie i byggingen av fredsministerier ved å presentere forslaget om å opprette denne institusjonen for Senatet i Colombia. Forslaget, som prioriterer behovet for fredsundervisning, er nå tilgjengelig for lesning.

Mulighetsforslag for opprettelse av et fredsdepartement for Colombia Les mer »

Peace in Sustainable Development: Justering av 2030-agendaen med kvinner, fred og sikkerhet (Policy Brief)

2030-agendaen for bærekraftig utvikling anerkjenner fred som en forutsetning for bærekraftig utvikling, men kommer til kort når det gjelder å anerkjenne skjæringspunktet mellom kjønn og fred. Som sådan utarbeidet Global Network of Women Peacebuilders denne policybriefen for å undersøke koblingene mellom Women, Peace and Security (WPS) og 2030-agendaen og gi praktiske anbefalinger for deres synergistiske implementering.

Peace in Sustainable Development: Justering av 2030-agendaen med kvinner, fred og sikkerhet (Policy Brief) Les mer »

Lovgivere oppfordrer til inkludering av fredsinnsats, respekt for menneskerettigheter i ny K-til-10-pensum (Filippinene)

Fredskompetanseseksjonen i den nye læreplanen for grunnopplæringen til K-10 bør blant annet lære elevene om regjeringens streben etter ulike fredsprosesser, respekt for menneskerettigheter og kritisk tenkning.

Lovgivere oppfordrer til inkludering av fredsinnsats, respekt for menneskerettigheter i ny K-til-10-pensum (Filippinene) Les mer »

Revisjon av 1974-anbefalingen: UNESCOs medlemsland oppnår konsensus

12. juli ble UNESCOs medlemsland enige om den reviderte teksten til 1974-anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred og utdanning knyttet til menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Dette internasjonale dokumentet gir et klart veikart for hvordan utdanning bør utvikle seg i det tjueførste århundre for å bidra i møte med samtidens trusler og utfordringer.  

Revisjon av 1974-anbefalingen: UNESCOs medlemsland oppnår konsensus Les mer »

"Colombianske universitetscampus må være rom for kunnskap og bygging av fred": Minister Aurora Vergara Figueroa

«I den nasjonale regjeringen er vi forpliktet til å bygge en kultur for fred, gjennom en øvelse som må oppfordre hele samfunnet til å overvinne syklusene av vold som har skapt skader og smerte i flere tiår. Vi vil fortsette å følge utdanningsinstitusjonenes overordnede i utformingen og implementeringen av strategier, protokoller og omsorgs- og forebyggingsruter mot enhver form for vold på campus ..." - Aurora Vergara Figueroa, utdanningsminister

"Colombianske universitetscampus må være rom for kunnskap og bygging av fred": Minister Aurora Vergara Figueroa Les mer »

Hva kan utdanning konkret (og realistisk) gjøre for å dempe samtidige trusler og fremme varig fred?

Denne hvitboken presentert av Global Campaign for Peace Education gir en oversikt over rollen og potensialet til fredsutdanning for å møte moderne og fremvoksende globale trusler og utfordringer mot fred. Ved å gjøre det gir den en oversikt over samtidens trusler; skisserer grunnlaget for en effektiv transformativ tilnærming til utdanning; vurderer bevisene for effektiviteten til disse tilnærmingene; og utforsker hvordan denne innsikten og bevisene kan forme fremtiden til feltet fredsutdanning.

Hva kan utdanning konkret (og realistisk) gjøre for å dempe samtidige trusler og fremme varig fred? Les mer »

Rull til toppen