Retningslinjer

UNESCO vedtar landemerkeveiledning om utdannings tverrgående rolle i å fremme fred

20. november 2023 vedtok de 194 UNESCO-medlemsstatene anbefalingen om utdanning for fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling på UNESCOs generalkonferanse. Dette er det eneste globale standardsettende instrumentet som beskriver hvordan utdanning skal brukes for å skape varig fred og fremme menneskelig utvikling gjennom 14 veiledende prinsipper.

Peace in Sustainable Development: Justering av 2030-agendaen med kvinner, fred og sikkerhet (Policy Brief)

2030-agendaen for bærekraftig utvikling anerkjenner fred som en forutsetning for bærekraftig utvikling, men kommer til kort når det gjelder å anerkjenne skjæringspunktet mellom kjønn og fred. Som sådan utarbeidet Global Network of Women Peacebuilders denne policybriefen for å undersøke koblingene mellom Women, Peace and Security (WPS) og 2030-agendaen og gi praktiske anbefalinger for deres synergistiske implementering.

Revisjon av 1974-anbefalingen: UNESCOs medlemsland oppnår konsensus

12. juli ble UNESCOs medlemsland enige om den reviderte teksten til 1974-anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred og utdanning knyttet til menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Dette internasjonale dokumentet gir et klart veikart for hvordan utdanning bør utvikle seg i det tjueførste århundre for å bidra i møte med samtidens trusler og utfordringer.  

SOLIDAR Foundation publiserer policypapir om fredsutdanning

Policy Paper on Peace Education. "A Sustainable Journey to Peace: Peace Education in the Context of Global Citizenship Education," presenterer kulminasjonen av et helt år med aktiviteter for SOLIDAR Foundation og dets medlemmer om temaet Peace Education som et verktøy for å oppnå læring og bærekraftige samfunn.  

"Colombianske universitetscampus må være rom for kunnskap og bygging av fred": Minister Aurora Vergara Figueroa

«I den nasjonale regjeringen er vi forpliktet til å bygge en kultur for fred, gjennom en øvelse som må oppfordre hele samfunnet til å overvinne syklusene av vold som har skapt skader og smerte i flere tiår. Vi vil fortsette å følge utdanningsinstitusjonenes overordnede i utformingen og implementeringen av strategier, protokoller og omsorgs- og forebyggingsruter mot enhver form for vold på campus ..." - Aurora Vergara Figueroa, utdanningsminister

Hva kan utdanning konkret (og realistisk) gjøre for å dempe samtidige trusler og fremme varig fred?

Denne hvitboken presentert av Global Campaign for Peace Education gir en oversikt over rollen og potensialet til fredsutdanning for å møte moderne og fremvoksende globale trusler og utfordringer mot fred. Ved å gjøre det gir den en oversikt over samtidens trusler; skisserer grunnlaget for en effektiv transformativ tilnærming til utdanning; vurderer bevisene for effektiviteten til disse tilnærmingene; og utforsker hvordan denne innsikten og bevisene kan forme fremtiden til feltet fredsutdanning.

Rull til toppen