Mening

Objekter, minne og fredsbygging

Det er ingen eneste sannhet om fortiden. Imidlertid, som Rei Foundation-lærde Dody Wibowo argumenterer, blir vi til tider utsatt for og bedt om å tro på en eneste endelig versjon av historien. Ved å bruke linsen til fredsopplæring ber han oss om å vurdere motivene og strategiene til regjeringsdrevne museer, og foreslår en vei fremover gjennom museumspraksis som bidrar til fredsbygging. [Fortsett å lese…]

Mening

The Deep American Roots of Atlanta Shootings

Denne OpEd fra The New York Times demonstrerer hvordan konvergensen av undertrykkelser som de som bærer de største belastningene med systemisk og strukturell vold er også den mest sårbare for flere former for fysisk vold, inkludert drap. Det kaller fredsopplærere til bevissthet om konvergensen som grunnlag for en undersøkelse om utfordringen med å tenke læringserfaringer for å belyse de fordomsfulle holdningene og diskriminerende verdiene som letter atferdsvold og opprettholder strukturene. [Fortsett å lese…]