Mening

Å bryte ut av krigens logikk: finnes det et fredsperspektiv for den russisk-ukrainske krigen?

Fredspedagog Werner Wintersteiner bringer et fredsforskningsperspektiv for å forstå dynamikken i krigen mellom Russland og Ukraina og utforsker mulighetene for fred. Hans seks observasjoner kan tjene som en serie henvendelser for å støtte kritisk dialog om situasjonen og dens potensial for løsning og/eller transformasjon.

Å bryte ut av krigens logikk: finnes det et fredsperspektiv for den russisk-ukrainske krigen? Les mer »

Refleksjon på slutten av året om fredsutdanning i Indonesia

I 2023 sto den indonesiske utdanningssektoren overfor en rekke tilfeller av vold, med 23 rapporterte tilfeller av mobbing på skolene fra januar til september, et tall som antas å underrepresentere den faktiske situasjonen. Artikkelen oppfordrer til refleksjon over disse spørsmålene fra et freds- og ikke-voldsstudierperspektiv, og oppfordrer til ytterligere handling i det kommende året for å sikre et trygt utdanningsmiljø i Indonesia.

Refleksjon på slutten av året om fredsutdanning i Indonesia Les mer »

Rull til toppen