Betty Reardon & Ikeda Center: Et eksperiment i alternativ tenking om globale problemer

(Omarbeidet fra: Ikeda senter for fred, læring og dialog)

I løpet av våren / sommeren 2017 jobbet Ikeda Center med feministisk fredspedagog og sivilsamfunnsaktivist Betty Reardon for å planlegge en todelt seminarserie for universitetsstudenter i Boston-området. Med Daisaku Ikedas årlige fredsforslag som en guide, vil studentene vurdere kreative måter å svare på og forbedre vanskelige globale utfordringer, med fokus på avskaffelse av atomvåpen. Dette essayet er tilpasset seminarets formålserklæring og læringsmål, slik at leserne også kan forholde seg til seminartemaer og begynne å forme sine egne kreative svar på presserende problemer som vår verden står overfor. 

::

Verdenssamfunnet står overfor flere, komplekse og innbyrdes forbundne kriser av slike proporsjoner som begrenser mulighetene for å oppnå vilkårene for bærekraftig menneskelig sikkerhet, som truer overlevelsen til den menneskelige arten og planeten vi deler. Vi møter disse truslene midt i en politisk kultur gjennomsyret av vold og nesten blottet for etikk og ekthet. Menneskelige verdier har liten verdi i offentlig politikkutforming, og politiske beslutningstakere devaluerer sannheten når de forfølger makt og egeninteresse ved å popularisere sine "merkevarer". Få borgere er tilstrekkelig rustet til å utfordre og overskride vår kritiske tilstand, og heller ikke engasjere seg effektivt i å formulere og foreslå strategier for å bevege oss mot FNs mål om "en fredskultur."

Likevel fortsetter håpet om fred å følge det utallige antall vanlige borgere som utgjør det globale sivile samfunnet. Inspirert av muligheter som blir ignorert av vår "merkede" politikk, forfølger disse vanlige borgere seriøse anstrengelser for å overvinne den systemiske volden i kjernen av våre planetkriser - et globalt system for vold. Dette systemet skapes av krigsinstitusjonen og dens flere former for våpen; det viktigste blant dem er atomvåpen, som lenge har vært kjent for å være en trussel mot menneskets overlevelse. I disse viktige anstrengelsene mot en avvæpnet verden er sivilsamfunnet inspirert av visjonen og den praktiske fantasien til en rekke planer og forslag som gjenspeiler former for kreativ tenkning, alternativer til tenkningen fra maktmeglerne og "branders".

Etter mitt syn er tilnærmingen til å vurdere presserende globale utfordringer eksemplifisert i Daisaku Ikedas årlige fredsforslag en som vi vil gjøre godt å etterligne. Ikeda - fredsforslagene (skrevet hvert år siden 1983 og lagt ut online fra 2000-2017) illustrerer to viktige elementer for effektiv sivil handling mot fred: en tankegang som gir positive muligheter kombinert med konkrete anbefalinger for samfunnsaksjon. Denne tankegangen er et av de nye alternativene til de nåværende begrensende formene for "realisme" som står i veien for å oppsøke og vurdere konstruktive, kreative løsninger på utallige globale problemer - løsninger som kan føre oss mot en rettferdig og bærekraftig fred.

Mr. Ikeda adresserer globale problemer i sine årlige forslag med en bred visjon og en bekymring for muligheten som veldig mangler fra de dominerende tenkemåtene som de fleste publikum og regjeringer produserer, i beste fall bare kortsiktige løsninger. Dermed holder de den offentlige viljen til å handle og knuse det håp som kreves som motivasjon for å iverksette vanskelig sosial handling. Oppfostring av håp er mest kritisk for unge mennesker, som i fravær kan føle at det ikke er noe poeng i å streve mot sin egen foretrukne fremtid. Inspirerende håp er altså et annet hovedformål med Ikeda-meldingene.

Av disse grunnene vil jeg samarbeide med Zeena Zakharia fra UMass Boston og Ikeda Center de neste månedene for å gjennomføre en todelt seminarserie som skal introdusere universitetsstudenter i Boston-området til konseptet og praksisen med alternative tenkemåter. De vil engasjere seg i resonnementet og anbefalingene som finnes i fredsforslagene, spesielt når det gjelder avskaffelse av atomvåpen. Det er viktig å merke seg her at Mr. Ikedas håp om fred stammer fra et kjernesett av livsbekreftende verdier som resonerer med de fredsøkende "holdningene, verdiene ... oppførselen" som vokser blant verdens ungdom (advokat i "FN". Erklæring og handlingsprogram om en fredskultur ”).

"Det er de unge - så lite konsulterte, men potensielt mest kreative - som vi ser etter den friske, kreative og konstruktive tenkningen som er viktig for å bevege oss mot en fredskultur."

I løpet av seminarene vil vi være nøye med på fem elementer i Mr. Ikedas tenkemåter som påvirker de fleste posisjoner og forslag i sikkerhetsspørsmål og andre offentlige spørsmål: verdier, moralske og etiske prinsipper og standarder; bekymringer, problemer som bryter med verdiene; forslag, ideer for å løse eller løse problemene; tiltak, trinn for å gjennomføre forslagene; og konsekvenser, potensielle utfall av handlingene.

Under alt vi gjør vil den faste overbevisningen være at mens vi samles i løpet av en tid med den alvorligste trusselen om atomkrig vi har møtt siden den kubanske missilkrisen i 1962, er det også en tid med enestående mulighet til å gjøre de mest betydningsfulle fremskritt mot atomavskaffelse siden deres utvikling og bruk i andre verdenskrig. Vedtakelsen av FN-traktaten om forbud mot atomvåpen 7. juli 2017 er faktisk en gjennombruddsmulighet for å fremme årsaken til atomavskaffelse.

Det er de unge - så lite konsulterte, men potensielt mest kreative - som vi ser etter den friske, kreative og konstruktive tenkningen som er viktig for å bevege oss mot en fredskultur. Vi søker å lære med og fra dem mot felles bestrebelser i den bevegelsen. Derfor består Ikeda Center Youth Peace Seminars en undersøkelse av håpefremkallende muligheter og en felles utforsking av praktiske strategier for å engasjere andre i lignende og utvidende henvendelser - henvendelser som utforsker potensialet for sivilsamfunnets handling som er en viktig hensikt med fredsforslagene.

::

Dr. Betty A. Reardon er en feministisk fredspedagog og sivilsamfunnsaktivist med flere tiårs praktisk erfaring i den internasjonale utviklingen av omfattende fredsopplæring. Hennes undervisningserfaring spenner over nivåene på formell utdanning fra mellomskole til høyere grad. Hun har undervist ved forskjellige universiteter i USA og andre land. Hun grunnla det opprinnelige fredsutdanningsprogrammet ved Teachers College Columbia University i 1982, International Institute on Peace Education (også i 1982) for å legge til rette for verdensomspennende samarbeid mellom fredspedagoger, og Global Campaign for Peace Education for videre utvikling og formidling av feltet. av fredsopplæring. Hennes sivilsamfunnsaktivisme har vært viet til nedrustning, politisk empowerment av kvinner, og likestilling og rettferdighet mellom kjønn og rase. Hun var blant initiativtakerne til NGO-kampanjen som resulterte i UNSCR 1325.

(Gå til original artikkel)

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...