AHDR søker pedagogisk prosjektansvarlig – historieutdanning (Kypros)

Stilling ledig: Pedagogisk prosjektansvarlig – historieutdanning (heltidsstilling)
Organisasjon:  Foreningen for historisk dialog og forskning (AHDR)
Sted: Kypros
Søknadsfrist: Interesserte søkere må sende inn CV og relevant dokumentasjon sammen med en Interessebrev av 10 november 2021.

Klikk her for mer informasjon og for å søke 

Bakgrunn

Association for Historical Dialogue and Research (AHDR)er en unik multikommunal, non-profit, ikke-statlig organisasjon etablert i Nicosia i 2003. AHDR ser for seg et samfunn der dialog om spørsmål om historie, historiografi og historieundervisning og Læring betraktes som et middel for å fremme forståelse og kritisk tenkning og ønskes velkommen som en integrert del av demokrati og en fredskultur. For dette formål gir AHDR tilgang til læringsmuligheter for individer med alle evner og enhver etnisk, religiøs, kulturell og sosial bakgrunn, basert på respekt for mangfold og dialog mellom ideer. Siden etableringen har AHDR utvidet sitt oppdrag ved å fremme fredsundervisning i formelle og ikke-formelle omgivelser og samler for tiden skolebarn, ungdom og lærere fra alle samfunn på øya; i denne sammenhengen har AHDR mottatt anerkjennelse fra FNs generalsekretær og internasjonale organisasjoner for sin rolle i å fremme kontakt og samarbeid mellom fremtidige generasjoner på Kypros.

Bakgrunn for AHDRs arbeid med historieutdanning: Oppdraget til AHDR er å forsvare og fremme produktiv dialog og forskning om historieundervisning og dermed styrke fred, stabilitet og demokrati. På denne måten utgjør multiperspektiv og kritisk tenkning de to hovedkomponentene i AHDRs arbeid. I denne rammen fokuserer AHDRs arbeid med historieutdanning på forskning og opplæring. Siden etableringen har AHDRs innsats fokusert på å gi muligheter for lærere, historikere, studenter og forskere til å bli bedre rustet til å håndtere kompleksiteten i historieundervisning i konflikt- og postkonfliktmiljøer. I denne sammenhengen fokuserer vår historie- og historieundervisningsaktiviteter på:

 • Bi- og monokommunale lærerutdanningsverksteder relatert til Kypros historie, sosial- og kulturhistorie og historieundervisningsmetodikk;
 • Produksjon av tilleggsundervisningsmateriell og tilhørende opplæring;
 • Design og gjennomføring av forskningsaktiviteter og formidling av forskningsresultater;
 • Organisering av konferanser, paneldiskusjoner og symposier;
 • Utvikling av forslag til politikk;
 • Organisering av utstillinger relatert til historie og historieundervisning;
 • Organisering av byvandringer og sykkelturer;
 • Nettverksarbeid med lokale og internasjonale interessenter innen historieutdanning;
 • Kampanje og påvirkningsarbeid.

Stilling

For å støtte sitt arbeid, krever AHDR tjenestene til en heltidsansatt Pedagogisk prosjektleder med demonstrert erfaring innen feltet Historieutdanning å bistå i gjennomføringen av foreningens nåværende og fremtidige utdanningsprosjektbehov.

Nødvendige kvalifikasjoner og kompetanser for pedagogisk prosjektleder

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i relevante disipliner med minimum 3 års relevant erfaring eller;
 • Bachelorgrad i relevante disipliner med minimum 5 års relevant erfaring.

kompetanse:

 • Innholdsmessig og teknisk ekspertise innen relevante felt;
 • Erfaring med design (forslagsskriving) og gjennomføring av utdannings- og/eller forskningsprosjekter;
 • Utmerkede forsknings- og analytiske ferdigheter;
 • Erfaring med pengeinnsamling og kampanje for utdanning;
 • Erfaring innen oppsøking og kommunikasjon;
 • Multitasking evne;
 • Utmerket kunnskap om den politiske situasjonen på Kypros og relaterte utfordringer;
 • Evne til aktivt å søke å forbedre eller tilby kreative alternativer for å løse problemer;
 • Utmerkede mellommenneskelige ferdigheter med evne til å jobbe som en del av et team;
 • Evne til å gi administrativ og logistisk støtte til utdanningsprosjekter;
 • Demonstrert evne til å tilpasse planer, prioritere og levere oppgaver i tide;
 • Utmerkede datakunnskaper, spesielt en meget god beherskelse av MS Office;
 • Flytende i skriftlig og muntlig engelsk er nødvendig;
 • Kunnskaper i tyrkisk og/eller gresk vil bli vurdert som et pluss.

Evaluering og valg av søknader

Søkere vil bli valgt i samsvar med deres kvalifikasjoner og demonstrert erfaringsnivå. En bedømmelseskomité vil gjennomgå interessetilkendegivelsen/søknadene som er mottatt, og kortliste de vellykkede kandidatene som vil bli invitert til intervju. Kun kandidater på shortlist vil bli kontaktet.

Innlevering Detaljer

Interesserte søkere må sende inn CV og relevant dokumentasjon sammen med et interessebrev via e-post til ahdr@ahdr.info by 10 november 2021.

nær
Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen