Læreplaner

Museer for fred: Ressurser

Museer for fred er ideelle utdanningsinstitusjoner som fremmer en fredskultur gjennom å samle, vise og tolke fredsrelatert materiale. The International Network of Museums for Peace kuraterer flere ressurser relatert til fredsmuseer, inkludert en global katalog, konferanseprosedyrer og fagfellevurderte artikler. [Fortsett å lese…]