Mening

The Deep American Roots of Atlanta Shootings

Denne OpEd fra The New York Times demonstrerer hvordan konvergensen av undertrykkelser som de som bærer de største belastningene med systemisk og strukturell vold er også den mest sårbare for flere former for fysisk vold, inkludert drap. Det kaller fredsopplærere til bevissthet om konvergensen som grunnlag for en undersøkelse om utfordringen med å tenke læringserfaringer for å belyse de fordomsfulle holdningene og diskriminerende verdiene som letter atferdsvold og opprettholder strukturene. [Fortsett å lese…]

Quotes

Tony Jenkins: fredspedagogikk for politisk byrå

“Politisk byrå genereres internt. Vi tar ytre handlinger mot de tingene som vi holder av og er meningsfulle. Rettferdighet og fred, lært som abstrakte begreper og mål, vil ikke bli handlet etter. Peacelearning-pedagogikk forfølges gjennom henvendelse som forbinder abstrakte begreper med elevens opplevelse av verden. ” -Tony Jenkins [Fortsett å lese…]