Nyheter og høydepunkter

Seattle Public Schools 'plan for matematikk og sosial rettferdighet legger seg faktisk opp

Matematikk gjennom en sosial rettferdighetslinse er fortsatt matematikk. Times tabeller er fortsatt times tabeller. Brøker er fortsatt brøker. Men å lage en meningsfull forbindelse til disse emnene ved å ta i bruk studentenes iboende følelse av rettferdighet og rettferdighet, beveger studentene nærmere det avgjørende "hvorfor" som trengs for en dyp konseptuell forståelse av matematikk. [Fortsett å lese…]