Nyheter og høydepunkter

Afghanske universiteter bygger en bevegelse mot ekstremisme

Femten år etter at Taliban-regimet ble styrtet, har Afghanistans universitetsstudentpopulasjon ballongert, og de rundt 50 universitetene utgjør en kritisk arena i kampen for landets fremtid. Likevel har afghanske universiteter manglet kurs eller studentorganisasjoner dedikert til å motsette seg ekstremistiske ideer og å bygge fred på tvers av etniske, sekteriske og andre skillelinjer utnyttet av militante grupper. [Fortsett å lese…]

Nyheter og høydepunkter

Betty Reardon & Ikeda Center: Et eksperiment i alternativ tenking om globale problemer

I løpet av våren / sommeren 2017 jobbet Ikeda Center med feministisk fredspedagog og sivilsamfunnsaktivist Betty Reardon for å planlegge en todelt seminarserie for universitetsstudenter i Boston-området. Med Daisaku Ikedas årlige fredsforslag som en guide, vil studentene vurdere kreative måter å svare på og forbedre vanskelige globale utfordringer, med fokus på avskaffelse av atomvåpen. Dette essayet er tilpasset seminarets formålserklæring og læringsmål, slik at leserne også kan forholde seg til seminartemaer og begynne å forme sine egne kreative svar på presserende problemer som vår verden står overfor.  [Fortsett å lese…]