JONGEREN-ENQUETE RAPPORT: Kennis en interesse van jongeren in vredeseducatie

Kennis en interesse van jongeren in vredeseducatie

In april 2021, de Wereldwijde campagne voor vredeseducatie (GCPE) voerde een op jongeren gericht onderzoek uit om het bewustzijn van en de interesse in onderwijs op het gebied van vrede en sociale rechtvaardigheid bij middelbare scholieren en jongeren op de universiteit beter te begrijpen. Dit rapport is het resultaat van de bevindingen en analyse van de Global Campaign. Uiteindelijk hoopt GCPE dat dit rapport inzicht zal geven in het bewustzijn van en interesse in vredeseducatie bij jongeren in een poging de betrokkenheid van jongeren te vergroten.

De jongerenenquête over onderwijs over vrede en sociale rechtvaardigheid werd uitgevoerd door het Global Campaign for Peace Education Youth Team, dat voornamelijk bestond uit studenten van het Justice and Peace Studies Program aan de Georgetown University. Teamleden zijn onder meer: ​​Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang en Gabby Smiley. Het rapport en de analyse werden begeleid door Micaela Segal de la Garza, programmamanager, en Tony Jenkins, coördinator van de Global Campaign for Peace Education.

Het Global Campaign for Peace Education Youth Team volgt de respondenten van de enquête op om de ontwikkeling van een jongerennetwerk voor vredeseducatie te onderzoeken.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden hieronder weergegeven. Download het volledige rapport voor meer details en analyses.

Download het volledige rapport

Belangrijkste bevindingen

 • Wat de bestaande projecten en programma's voor vredeseducatie betreft, toonden de respondenten de grootste belangstelling voor geweldpreventie, mensenrechten, mondiale ontwikkeling, wereldburgerschap en gendergeweld.
 • De respondenten toonden de minste mate van bewustzijn bij meditatie en herstellende oefeningen.
 • Er was grote belangstelling voor sociale rechtvaardigheid, met name met betrekking tot gendergeweld, terrorisme en racistisch geweld, die allemaal werden geïdentificeerd als belangrijke onderwerpen in demografische groepen.
 • Voor de demografie van de werelduniversiteit - zowel ingeschreven als niet ingeschreven in programma's voor vredesstudies - was politieke polarisatie het best beoordeelde onderwerp voor interesse in projecten en programma's voor sociale rechtvaardigheid.
 • Bij het peilen van de belangstelling voor op jongeren gerichte training bleek uit het onderzoek dat de respondenten gemiddeld de meeste belangstelling toonden voor creatieve uitingen (dwz kansen om nieuwe ideeën binnen te brengen door middel van creatieve expressie)

Aanbevelingen

 • De meerderheid van de respondenten, ongeacht leeftijd, locatie of inschrijving in vredesstudieprogramma's, leerde over vredeseducatieprogramma's en -projecten buiten school. Ondanks grote belangstelling is er een duidelijk gebrek aan formele vredeseducatie op scholen.
  Aanbeveling: Ondersteuning van de ontwikkeling van kansen voor vredeseducatie op scholen die inspelen op de interesses van leerlingen; studenten vaardigheden aan te leren zodat ze kunnen pleiten voor vredeseducatieprogramma's (iets waar de respondenten sterke interesse in toonden).
 • Vredeseducatie is inherent gemeenschapsgestuurd, en het is precies dat gemeenschappelijke aspect waar jongeren het meest in geïnteresseerd lijken te zijn.
  Aanbeveling: Clubs in scholen creëren die studenten voorlichten over vredeseducatie en tegelijkertijd een ruimte creëren om gemeenschapsbanden te smeden; vredeseducatie brengen in gemeenschapscentra; naschoolse programma's voor vredeseducatie aanbieden.
 • Het is van het grootste belang dat jongeren de kans krijgen om actief deel te nemen aan hun onderwijs.
  Aanbeveling: De programmering en inhoud van vredeseducatie moeten worden afgeleid van en ontworpen om tegemoet te komen aan de belangen van studenten op het gebied van sociale rechtvaardigheid en niet alleen aan de belangen van docenten/faculteiten.
 • Sociale-mediaplatforms zijn ongelooflijk belangrijk voor de programmering van jongeren en de betrokkenheid van de gemeenschap. Instagram, Facebook, Twitter en nieuwsbrieven kwamen naar voren als de meest gebruikte tools onder de respondenten.
  Aanbeveling: Social media platforms creëren die jongeren aanspreken; posts creëren die een beroep doen op de specifieke thema's binnen vredeseducatie waarin ze interesse tonen; respondenten toonden gemiddeld de meeste interesse in creatieve verkooppunten voor op jongeren gerichte training, en sociale media zijn hiervoor een uitstekend medium.
 • Veel respondenten toonden interesse in een nieuw op jongeren gericht netwerk, hoewel inschrijving voor een vredesstudieprogramma over het algemeen wijst op een grotere interesse.
  Aanbeveling: Ontwikkel een nieuw op jongeren gericht netwerk voor diegenen die geïnteresseerd zijn om betrokken te raken en met elkaar in contact te komen.

Pleitbezorging voor vredeseducatie

De GCPE heeft er bijzonder belang bij dat studenten kunnen pleiten voor hun eigen curriculum en onderwijs. Inclusie van jongeren in de besluitvorming is van het grootste belang, daarom werd respondenten gevraagd naar hun interesse in het aanleren van vaardigheden om te pleiten voor vredeseducatie in hun scholen en gemeenschappen. Over het algemeen toonden de respondenten een hoge mate van interesse in het leren van pleitbezorgingsvaardigheden voor vredeseducatie, waarbij de gemiddelde respons over de groepen 3.6 was, waarbij 5 de hoogste mate van interesse was. Deze trends worden weergegeven in de onderstaande grafiek:

dichtbij
Doe mee met de campagne en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur mij e-mails:

1 gedachte over “JONGEREN ONDERZOEKSRAPPORT: Jeugdkennis en interesse in vredeseducatie”

 1. Veel gecompliceerde vragen worden geconfronteerd met het wereldleiderschap en alle vooraanstaande religieuze instructeurs die verlangen naar een unanieme conclusie voor wereldwijde veiligheid in de huidige hachelijke situatie van nucleaire proliferatie binnen de context van de morele crisis in politieke ethiek en religieuze conflicten.

  Momenteel zijn de academische wereld, instellingen en bestuursorganen alleen toegewijd aan het aanpakken van de belichaming van de problemen; het negeren van de negatieve aspecten die met de dag toenemen als een gecompliceerde uitdaging voor de hele wereld. Met de gevolgen van globalisering en snelle technische veranderingen bedoelen we dat we vandaag de dag kunnen zien hoe corruptie en ongelijkheid economische onrust veroorzaken en de sociale cohesie, mensenrechten en vrede ondermijnen, waardoor het vertrouwen van het publiek in het algemeen wordt belemmerd.

  Onder deze omstandigheden is onderwijs op basis van de kernwaarden van SDG 4.7 het beste instrument om de hedendaagse politieke en professionele instrumenten te herdefiniëren die we nodig hebben voor een geïntegreerde actie om de Agenda 2030 te realiseren. Bovendien bevat ons idee om SDG 4.7 vooruit te helpen diep de basisideologie om de wereldwijde gemeenschap te begeleiden om SDG 16.a in één notie te adopteren, voor de bevordering van vrede en geweldloosheid en waardering van de bijdrage van culturen aan duurzame ontwikkelingen. Sterker nog, zonder vrede en mondiale eenheid is het voor de wereldleiders onmogelijk om toegewijde aandacht te besteden aan het succes van SDG's tegen de tijd.

  Het huidige geweten van onze jonge generatie tussen 10 en 29 jaar is bijzonder kwetsbaar, wordt gebruikt in alle vormen van geweld en is de grootste wereldwijde uitdaging waarvoor een "unanieme conclusie" nodig is voor de verbetering van onze toekomstige generatie en om de NUCLEAIRE PROLIFERATIE in de praktijk te voorkomen feit.

  Meer dan dat, de kloof en het verschil tussen onze religieuze leringen bieden de veilige grond voor racisme en fanatisme die de basis van oorlog en terrorisme verergeren, terwijl ze het dodelijke aspect van nucleaire proliferatie negeren volgens hun eigen politieke standpunten en standpunten. Dus de basis van oorlog en terrorisme is nog steeds onoverwinnelijk voor het wereldleiderschap en alle leidende religieuze leringen die tot nu toe worstelen met de vlag van vrede en culturele diversiteit. Daarna zijn in deze omstandigheden de geld- en wapenmacht van de wereld niet potentieel genoeg om de gedachten van racisme, radicalisering en terrorisme te bestrijden die hun zonden achter religieus narcisme verbergen.

  Dit zijn authentieke feiten die niet tegen elke prijs kunnen worden genegeerd. In dit opzicht heeft de wereldgemeenschap een innovatie van intellectuele kracht (literatuur) nodig om het geweten te herdefiniëren van onze jonge generatie die geboeid is door doolhoven van geloof (religieuze leringen), aardse glamour en de dodelijke aspecten van frustratie, terwijl ze hun professionele vaardigheden ontwikkelen. Dit is wat we bedoelen met de definitie van "UN-SDG 4.7", de enige manier om de wereldgemeenschap te helpen de "UN-SDG16.a" in feite te bereiken.

  Momenteel navigeren de romans en literatuur van grote auteurs van over de hele wereld die werden aanbevolen voor "onverkorte schooleditie" meestal het geweten van de nieuwe generatie naar een ongrijpbare wereld die buiten hun verbeelding ligt om de culturele diversiteit te bevorderen die we nodig hebben om te bouwen een "eerlijkere wereld". Ongetwijfeld vertegenwoordigt het de grote ideologieën die verband houden met vroegere en huidige situatie, maar zonder een goede oplossing die we in feite nodig hebben om de culturele diversiteit te bevorderen. Het dient als amusement voor morele vooruitgang binnen een limiet en helpt de studenten ook om hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Wat we hier voorstellen, is een uitbreiding van dat idee door de genaden van literatuur te ontwikkelen voor zowel amusement als verlichting, omdat de verworvenheden van professioneel, politiek en wetenschappelijk inzicht tegenwoordig herrijzen buiten het proces van de natuur en de genaden van de mensheid en spiritualiteit dalen naar een gevaarlijke afgrond, en het creëren van de basis voor racisme, radicalisering, intolerantie en andere humanitaire crises als obstakels op weg om vertrouwen op te bouwen tussen alle culturen, normen en zeden, dat we de culturele diversiteit moeten bevorderen om bij te dragen aan het succes van alle duurzame ONTWIKKELINGSDOELEN.

  Ons project is speciaal ontworpen voor academische hubs, om de basis voor verlichting over te brengen door middel van entertainment en openbaring. Het vormt een experiment met Engelse literatuur om de tijd voor het lezerspubliek te verkorten met effectieve uitleg en essentiële verkenning in enkele woorden. Ons leidende principe brengt wetenschap en geloof samen voor de eenwording van de hele mensheid, niet alleen buiten religieuze grenzen, grenzen en verschillen; maar ook politieke opvattingen om de wetenschappelijke grondslagen van effectief leven te belichten en om te illustreren hoe positieve denkwijzen en deugden het leven van individuen en, uiteindelijk, het welzijn van de samenleving verbeteren.

  Onze bedoeling is niet alleen om het bestaan ​​van de mensheid te verenigen, gescheiden door religieuze schisma's en wedstrijden, maar ook om alle definities van ons geloof te promoten in één enkel idee, begrip en concept buiten onze overgeërfde denksystemen om een ​​dialoog te bevorderen met de wetenschap die elimineert spiritualiteit. Het is, eerlijk gezegd, ontworpen voor de eenwording van ons bestaan ​​op de fundamenten van vrede - niet voor concurrentie, ruzie of controverse.

  Ik geloof dat jullie allemaal graag aandacht zouden schenken aan het aannemen van onze voorgestelde ideologie, aangezien we onze doelen in feite moeten bereiken. Dank u

Doe mee aan de discussie ...

Scroll naar boven