Citaten en memes over vredeseducatie: een bibliografie over vredeseducatie

Auteur (s): Monisha Bajaj en Edward J. Brantmeier

"Citaat"

Uiteindelijk gaat het bij kritische vredeseducatie niet om het vinden van definitieve antwoorden, maar om elke nieuwe vraag nieuwe vormen en processen van onderzoek te laten genereren.

aantekeningen:

In dit speciale nummer [van The Journal of Peace Education over het thema "The Politics, Praxis, and Possibilities of Critical Peace Education" (Volume 8, Issue 3 (2011))], de auteurs [als redacteuren van het speciale nummer] weersta de krachten die regulering, universalisering en ontwikkeling van rigide normatieve normen bevorderen voor wat vredeseducatie zou moeten zijn. In plaats daarvan stellen ze dat gecontextualiseerde vormen van vredeseducatie die zijn die voortdurend en zinvol in gesprek zijn met andere velden en tradities van kritisch onderzoek. Geworteld in soortgelijke verbintenissen aan meer rechtvaardige en rechtvaardige samenlevingen, kan een dergelijke tegenpositionering vredeseducatie sturen om flexibeler, responsiever en relevanter te zijn in discussies over onderwijsbeleid, lerarenopleiding en gefundeerde praktijk binnen en buiten scholen. Wat [de auteurs] in dit speciale nummer kritische vredeseducatie noemen, is datgene wat het particularistische benadert, strevend naar het versterken van transformatieve keuzevrijheid en participatief burgerschap, en dat open staat om op verschillende manieren te resoneren met de diverse vredesakkoorden die in velden en culturen bestaan. De hier gepresenteerde auteurs bieden concepten voor vredeseducatie in gesprek met verschillende tradities, wereldbeelden en veronderstellingen vanuit een verscheidenheid aan disciplinaire en methodologische benaderingen.