UNESCO zoekt Assoc. Projectmedewerker Wereldburgerschap en Vredeseducatie

Postcode: ED/PA 182
Kwaliteit: P-2
Moedersector: Onderwijssector (ED)
Duty Station: Parijs
Job Family: Educatie
Type contract: Projectafspraak
Contractduur: 1 jaar
Werving open voor interne en externe kandidaten
Deadline (Midnight Paris Time): 18-JUN-2021
UNESCO-kernwaarden: Betrokkenheid bij de organisatie, integriteit, respect voor diversiteit, professionaliteit
Contractduur: 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging onder voorbehoud van beschikbaarheid van fondsen en prestaties.

klik hier voor meer informatie en om te solliciteren

OVERZICHT VAN DE FUNCTIES VAN DE POST

De projectbenoeming zal plaatsvinden in de sectie Wereldburgerschap en vredeseducatie van de onderwijssector (GCP), onder het algemene gezag van de adjunct-directeur-generaal voor onderwijs, onder leiding van de directeur van de afdeling voor vrede en duurzame ontwikkeling, en de directe supervisie van de afdelingshoofd Wereldburgerschap en Vredeseducatie, en in nauwe samenwerking met de relevante programmaspecialist. De werkzaamheden worden in teamverband uitgevoerd in nauwe samenwerking met de leidinggevende en met de sectiecollega's.

VOORNAAMSTE FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De gevestigde exploitant zal bijdragen aan de ontwikkeling en coördinatie van de activiteiten van de sector met betrekking tot onderwijs over wereldburgerschap, en meer in het bijzonder met betrekking tot kwesties in verband met Holocaust- en genocide-onderwijs en het aanpakken van antisemitisme door middel van onderwijs, in samenwerking met relevante belanghebbenden in het veld en in de academische wereld. Dit omvat met name, maar niet uitsluitend:

1. In de context van het aanpakken van antisemitisme en het bevorderen van Holocaust- en genocide-educatie:

Ondersteuning van de ontwikkeling van technische begeleiding en de implementatie van mogelijkheden voor capaciteitsopbouw (online en in presentia) voor belanghebbenden in het onderwijs bij het aanpakken van antisemitisme door middel van onderwijs.

  • Coördineren van de ontwikkeling van een e-learningcursus over het aanpakken van antisemitisme door middel van onderwijs en over het aanpakken van gewelddadige verledens door middel van onderwijs, in samenwerking met de OVSE/ODIHR, het Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten en andere relevante belanghebbenden, waaronder uit de particuliere sector.
  • Ondersteunen van fondsenwerving, inclusief het ontwikkelen van conceptnotities en projectvoorstellen.

2. In het kader van het bevorderen van mondiaal burgerschapsonderwijs:

  • Ondersteuning zoals gevraagd werk met betrekking tot Holocaust- en genocide-educatie, het voorkomen van gewelddadig extremisme en het aanpakken van haatzaaiende uitlatingen. Dit omvat met name het opstellen van conceptnota's voor fondsenwerving, correspondentie en communicatie, evenals rapporten en technische beschrijvingen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van begeleiding bij sociaal en emotioneel leren en ervoor zorgen dat deze leerdimensie, waar relevant, in alle hierboven beschreven opdrachten wordt meegenomen.
  • Ondersteunende communicatie (website, sociale media en andere ondersteuning), outreach, belangenbehartiging, mobilisatie van middelen voor alle bovengenoemde activiteiten.

Wees de eerste om te reageren

Doe mee aan de discussie ...