De Jill Knox Humor for Peace Fellowship (Assoc. voor Toegepaste en Therapeutische Humor)

lees meer en solliciteer hier

OVERZICHT:  De Jill Knox Humor for Peace Fellowship is bedoeld om bij te dragen aan vrede door middel van humor door studenten en docenten vredesstudies de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan professionele ontwikkeling via het Humor Academy-programma van de Association for Applied and Therapeutic Humor (AATH).

AWARDS: De fellowship omvat collegegeld voor de AATH Humor Academy voor drie jaar, jaarlijkse conferentieregistratie voor drie jaar, jaarlijkse conferentiereisvergoeding voor drie jaar, AATH-lidmaatschap voor drie jaar en mentorschap van AATH.

VERWACHTINGEN: Van elke honoree wordt verwacht dat hij zich inzet voor het voltooien van het driejarige Humor Academy-programma. Als een persoon niet in staat is om door te gaan naar een tweede of derde studiejaar, of als hij niet voldoet aan de vereisten van het programma, wordt het saldo van zijn prijs verbeurd en toegekend aan een andere persoon.

HUMO ACADEMIE: De Humor Academy is een online curriculum dat elk jaar ter plaatse begint, op de donderdag voorafgaand aan de jaarlijkse conferentie van AATH. Deelnemers komen gedurende het jaar maandelijks bij elkaar via Zoom. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij drie jaar deelneemt aan de Humor Academy. Aan het einde van het tweede jaar wordt van de deelnemer verwacht dat hij een schriftelijk project maakt over een onderwerp dat door de deelnemer is gekozen en is goedgekeurd door de adviseurs. Van de ontvangers van deze beurs wordt verwacht dat zij hun geschreven project richten op het gebruik van humor om hun effectiviteit op het gebied van vredesstudies/conflictoplossing te vergroten, hetzij op een toegepaste/praktische manier, hetzij door middel van onderzoek rond het onderwerp humor voor vrede. Meer informatie over Humor Academy vind je hier.

APPLICATIE DEADLINE: 11:59 CST op 30 september. De ontvangers krijgen uiterlijk 30 oktober bericht.

SUBSIDIABILITEIT EN AANVRAAGPROCEDURES: 

  • Moet een student zijn die momenteel is ingeschreven voor niet-gegradueerde of afgestudeerde studies, of faculteit, die zich bezighoudt met vredes- en rechtstudies / programma's voor conflictoplossing, en geïnteresseerd is in het leren integreren van het gebruik van humor in hun respectieve beroeps- / academische omgevingen.

  • Moet bereid zijn een driejarige verbintenis aan te gaan met het educatieve programma van de Humor Academy, dat maandelijkse virtuele vergaderingen en een jaarlijks meerdaags conferentie-evenement ter plaatse omvat.

Wees de eerste om te reageren

Doe mee aan de discussie ...