#Verenigde Naties

Een boodschap aan alle VN-lidstaten en leiders van de Verenigde Naties (Oekraïne)

“De oorlog in Oekraïne bedreigt niet alleen duurzame ontwikkeling, maar ook het voortbestaan ​​van de mensheid. We roepen alle naties op, die handelen in overeenstemming met het VN-Handvest, om diplomatie in dienst te stellen van de mensheid door de oorlog te beëindigen door middel van onderhandelingen voordat de oorlog ons allemaal beëindigt.” – Sustainable Development Solutions Network

Meneer Guterres, ga alstublieft DRINGEND naar Moskou en Kiev

We roepen iedereen op die we kunnen bereiken om hun eigen verzoeken te sturen naar secretaris-generaal Guterres om naar Moskou en Kiev te gaan om een ​​onmiddellijk staakt-het-vuren tot stand te brengen en serieuze vredesbesprekingen op gang te brengen, gesponsord door de VN, die de wereldbevolking vertegenwoordigen die vrede wil en nodig heeft.

VN aangespoord om een ​​wereldwijde dag voor vredeseducatie uit te roepen

Ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, voormalig onder-secretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger van de VN en oprichter van The Global Movement for The Culture of Peace, sprak op de eerste jaarlijkse Peace Education Day-conferentie die virtueel werd georganiseerd door The Unity Foundation en Peace Education Network. De organisatoren van de conferentie ondersteunen een agenda om een ​​"Global Peace Education Day" te creëren.

Alles wat mogelijk is: actie van de VN en het maatschappelijk middenveld tegen Afghanistan aanmoedigen

Het maatschappelijk middenveld blijft zoeken naar mogelijkheden om precedenten en grondslagen voor zinvolle actie onder de aandacht te brengen van degenen binnen het VN-systeem die de capaciteit hebben om op te treden tegen Afghanistan. Lees ons laatste voorstel in een brief aan de Canadese ambassadeur bij de VN en overweeg om te ondertekenen om uw steun te betuigen.

Oproep tot actie: UNSCR 1325 als instrument voor de bescherming van Afghaanse vrouwen

Leden van het internationale maatschappelijk middenveld beweren dat de mensenrechten en de veiligheid van vrouwen en meisjes een integraal onderdeel moeten zijn van welke actie de VN ook besluit te ondernemen in Afghanistan. We nodigen u uit om aan deze inspanning deel te nemen, door deze oproep te ondertekenen om Afghaanse vrouwen te beschermen, om UNSCR 1325 vast te stellen als een praktisch toepasbare internationale norm, en om ervoor te zorgen dat vredeshandhavers bereid zijn de principes ervan te eerbiedigen.

Inleiding 2 Ontwapening: videoserie

De videoserie #Intro2Disarmament bestaat uit 5 korte video's die op een begrijpelijke manier uitleggen hoe ontwapening bijdraagt ​​aan een veiligere, vreedzamere en duurzamere wereld.

Scroll naar boven