#geweld op school

Onderwijs: uitdagingen in conflictsituaties

Terroristische aanslagen op onderwijsdoelen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Humanitarian Aid Relief Trust analyseert huidige trends en verkent oplossingen om gewelddadig extremisme aan te pakken.

Uitnodiging voor jongeren om deel te nemen aan US Student School Peace and Safety Survey

Onderzoeker Cheryl Lynn Duckworth is op zoek naar Amerikaanse openbare scholieren (14-20 jaar) die hun mening willen delen over het vredes- en veiligheidsbeleid van hun scholen voor een nationaal onderzoek dat bijdraagt ​​aan een onderzoek waarbij een menselijke veiligheidslens wordt toegepast om inzicht te krijgen in en het aanpakken van conflicten en geweld op scholen. Dit omvat beleid zoals actieve schietoefeningen, het gebruik van schoolmedewerkers (politie) op scholen, het bewapenen van leraren, anti-pestprogramma's en peer mediation/counseling.  

Pas strategieën toe die geweld op scholen voorkomen

Stel je een samenleving voor waarin we onze dollars niet investeren om onze kinderen te leren hoe ze met angst en nog meer geweld moeten reageren op onvermijdelijk geweld, maar in het opvoeden van kinderen die de middelen, veerkracht, empathie en vaardigheden hebben om gemeenschappen te creëren waarin geweld niet langer de norm. Deze investering zou zich niet alleen vertalen in veiligheid voor onze kinderen op hun school, maar ook in enorme voordelen voor onze cultuur als geheel.

Wereldwijde richtlijnen voor het aanpakken van schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld

Deze leidraad is bedoeld om een ​​allesomvattende, allesomvattende bron te bieden over schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld (SRGBV), inclusief duidelijke, op kennis gebaseerde operationele begeleiding, diverse casestudies op basis van voorbeelden van veelbelovende praktijken en aanbevolen instrumenten voor de onderwijssector en haar partners werken aan het uitbannen van gendergerelateerd geweld.

Scroll naar boven