#onderwijsbeleid

onderwijsbeleid en belangenbehartiging

Herziening van de aanbeveling uit 1974: UNESCO-lidstaten bereiken consensus

Op 12 juli bereikten de UNESCO-lidstaten overeenstemming over de herziene tekst van de aanbeveling uit 1974 betreffende onderwijs voor internationaal begrip, samenwerking en vrede en onderwijs met betrekking tot mensenrechten en fundamentele vrijheden. Dit internationale document biedt een duidelijk stappenplan voor hoe het onderwijs zich in de eenentwintigste eeuw zou moeten ontwikkelen om bij te dragen aan hedendaagse bedreigingen en uitdagingen.  

Wat kan het onderwijs concreet (en realistisch) doen om hedendaagse bedreigingen af ​​te zwakken en duurzame vrede te bevorderen?

Dit witboek, gepresenteerd door de Global Campaign for Peace Education, geeft een overzicht van de rol en het potentieel van vredeseducatie voor het aanpakken van hedendaagse en opkomende mondiale bedreigingen en uitdagingen voor vrede. Daarbij geeft het een overzicht van hedendaagse dreigingen; schetst de fundamenten van een effectieve transformatieve benadering van onderwijs; beoordeelt het bewijs van de effectiviteit van deze benaderingen; en onderzoekt hoe deze inzichten en bewijzen de toekomst van het veld van vredeseducatie kunnen vormgeven.

De wereldwijde gemeenschap mobiliseren om vrede te bevorderen door middel van onderwijs

Om ervoor te zorgen dat onderwijs leerlingen echt voorbereidt om actief en betrokken te worden bij de bevordering van vreedzame en rechtvaardige samenlevingen, zijn onder andere goed voorbereide en gemotiveerde leraren en opvoeders, inclusief schoolbeleid, jongerenparticipatie en innovatieve pedagogische methoden nodig. Om landen te helpen hun onderwijssystemen te transformeren met dit doel voor ogen, herziet UNESCO een van haar historische normatieve instrumenten: de Aanbeveling betreffende onderwijs voor internationaal begrip, samenwerking en vrede en onderwijs voor mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Vul een enquête van 10 minuten in om wereldwijd beleid ter ondersteuning van vredeseducatie vorm te geven

De Global Campaign for Peace Education, in overleg met UNESCO, ondersteunt het herzieningsproces van de aanbeveling betreffende onderwijs voor internationaal begrip, samenwerking en vrede uit 1974. We moedigen uw deelname aan deze enquête ten zeerste aan, een belangrijke kans om uw stem bij te dragen aan het wereldwijde beleid ter ondersteuning van vredeseducatie. De deadline om te reageren is 1 maart.

Nieuw curriculum voor de basisschool in Spanje met vredeseducatie

Gendergelijkheid, onderwijs voor vrede, onderwijs voor verantwoorde consumptie en duurzame ontwikkeling, en onderwijs voor gezondheid, inclusief affectieve seksuele gezondheid, zijn enkele van de pedagogische principes van het nieuwe leerplan voor basisonderwijs dat de regering van Spanje voorbereidt voor 2022/21 academiejaar.

Scroll naar boven