Vredeseducatie in het gebied van de Grote Meren: een discussienota

(Foto: Interpeace)

Vredeseducatie in het gebied van de Grote Meren: een discussienota

(Herplaatst van: interpellatie. 20 februari 2017)

Op 15 – 16 februari 2017 nam Interpeace deel aan het SDG4 Regional Forum for Eastern Africa in Dar es Salaam, Tanzania. Het forum op hoog niveau – georganiseerd door UNESCO met de steun van de SDG4-co-conveners (ILO, UNFPA, UNDP, UNICEF, UN Women, UNHCR en de Wereldbank) – heeft tot doel de lidstaten in staat te stellen onder het UNESCO Regional Office for Eastern Africa ( Comoren, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Mauritius, Rwanda, Seychellen, Somalië, Zuid-Soedan, Tanzania en Oeganda) om hun nationale SDG4-routekaarten te presenteren ter ondersteuning van de uitvoering van de Onderwijsagenda 2030. De nationale delegaties op het forum zullen worden geleid door hun respectieve ministers van Onderwijs en zullen de SDG 4 National Focal Points omvatten.

Interpeace had een sprekende rol op het forum, wat de gelegenheid bood om haar ervaring te delen met lokale, nationale en internationale partners om vredeseducatie in de Grote Merengebied van Afrika. Deze ervaring en voorgestelde actiepunten zijn opgenomen in een discussienota, die volledig beschikbaar is hier.

Achtergrond

Het gebied van de Grote Meren in Afrika heeft enkele van de meest hardnekkige conflicten meegemaakt die ooit in Afrika zijn gezien. Miljoenen levens zijn verloren gegaan in terugkerende conflicten die onbeschrijfelijk leed hebben veroorzaakt voor de volkeren van de regio. In de drie landen Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft het grensoverschrijdende karakter van de conflicten diepe sporen nagelaten bij de bevolking van de regio, in het bijzonder bij de jongeren. Veel jongeren hebben van oudsher een centrale rol gespeeld in de terugkerende conflicten via gewapende groepen waar ze zich bij aansluiten, hetzij door dwang of manipulatie, waardoor een situatie is ontstaan ​​waarin geweld het belangrijkste middel is geworden om met conflicten om te gaan.

Deze discussienota presenteert actiepunten die voortkwamen uit: een regionale top die in maart 2016 in Nairobi plaatsvond over vredeseducatie in het gebied van de Grote Meren, mede georganiseerd door de International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR), Interpeace en UNESCO. Deelnemers aan de top waren onder meer functionarissen van de ministeries van Onderwijs, Gender en Jeugd van de regeringen van Rwanda, Burundi en de DRC; parlementariërs; leiders van provinciale overheden; onderwijsbeoefenaars; evenals technische experts in vredesopbouw en vredeseducatie van de ICGLR, Interpeace en UNESCO.

De deelnemers benadrukten het belang van het versterken van morele en ethische waarden onder jongeren om ervoor te zorgen dat zij de aanjagers worden van constructieve sociale verandering en de pijlers van duurzame vrede en stabiliteit in het gebied van de Grote Meren. Ze riepen daarom op tot de snelle vooruitgang van een regionaal vredeseducatiebeleid dat een basis zal bieden voor alle lidstaten om vredeseducatie in hun respectieve landen te institutionaliseren en te bevorderen, zowel op formeel als niet-formeel niveau. De top benadrukte verder de urgentie om van vredeseducatie een prioriteit te maken voor beleidsmakers in de regio.

Belangrijke voorstellen voor de toekomst

Het overkoepelende beleidsvoorstel is een oproep om vredeseducatie centraal te stellen in een collectieve inspanning van regionale staten, regionale instanties en ontwikkelingspartners in de Grote Meren, met als langetermijndoel om toekomstige generaties jonge mensen te vormen die effectieve agenten zullen zijn van vrede in de regio, een sleutelfactor bij het opbouwen van duurzame vrede. Het is in dit verband dat de deelnemers aan de top de volgende aanbevelingen aan de belanghebbenden hebben gedaan:

  1. Ontwikkelingspartners, zowel bilateraal als multilateraal, worden aangemoedigd om de ontwikkeling van vredeseducatie te bevorderen door steun te verlenen aan regionale beleidsinspanningen, de productie van de nodige pedagogische instrumenten en door de samenwerking en partnerschappen tussen relevante actoren in de regio te versterken.
  2. regionale organisaties worden aangemoedigd om vredeseducatie als een prioriteitspunt op hun agenda voor vrede en stabiliteit in het gebied van de Grote Meren te plaatsen. Deze oproep is met name relevant voor de mandaten van de Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren (CEPGL), de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC), ICGLR, de Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten (ECCAS) en de Afrikaanse Unie.
  3. Ministeries van Onderwijs worden aangemoedigd om te werken aan de standaardisering van het leerplan voor vredeseducatie in hun land, en om de vereiste menselijke capaciteiten en materiële middelen te mobiliseren die nodig zijn om het verstrekken van effectieve, formele vredeseducatie mogelijk te maken. Dit komt voort uit het besef dat, hoewel vredeseducatie in alle regionale landen bestaat, zij het in verschillende mate van uitvoering, er hiaten zijn tussen de bestaande politieke wil en actie op het terrein.

Naast formele vredeseducatie op scholen, adviseerden de deelnemers de betrokkenheid van andere actoren, zoals ouders en de kerk, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het geven van vredeseducatie aan niet-schoolgaande jongeren.

[icon type=”glyphicon glyphicon-download-alt” color=”#dd3333″] Download de volledige paper (PDF)

(Ga naar het originele artikel)

dichtbij

Doe mee met de campagne en help ons #SpreadPeaceEd!

Wees de eerste om te reageren

Doe mee aan de discussie ...