Global Campaign for Peace Education genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede in 2021

De Global Campaign for Peace Education is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2021.

De nominatie is een baken van hoop en bevestigt de onvermoeibare en moedige inspanningen van campagneleden over de hele wereld die het vaak onzichtbare, transformerende werk van vredeseducatie nastreven dat de basis legt voor elk vredesakkoord en elke poging tot ontwapening.

De Global Campaign for Peace Education (GCPE) is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2021. De nominatie erkent de campagne als "'s werelds meest dynamische, invloedrijke en verreikende project op het gebied van vredeseducatie, de conditio sine qua non voor ontwapening en de afschaffing van oorlog.”

De GCPE werd gezamenlijk erkend door drie genomineerden: het geachte Marilou McPhedran, senator, Canada; Prof. Anita Yudkin, Universiteit van Puerto Rico; en Prof. Kozue Akibayashi, Doshisha University, Japan.

De nominatie is een baken van hoop en bevestigt de onvermoeibare en moedige inspanningen van campagneleden over de hele wereld die het vaak onzichtbare, transformerende werk van vredeseducatie nastreven dat de basis legt voor elk vredesakkoord en elke poging tot ontwapening.

De Global Campaign for Peace Education was gebaseerd op een concept van onderwijs voor de afschaffing van oorlog, en belichtte de fundamentele behoefte aan een niet-wapenafhankelijk alternatief systeem van wereldwijde veiligheid. De Campagne onderwijst en pleit voor het vergroten van het publieke bewustzijn en politieke steun voor de introductie van vredeseducatie in alle onderwijsgebieden, inclusief niet-formeel onderwijs, op alle scholen over de hele wereld, en bevordert de opleiding van alle leraren om les te geven voor vrede.

De campagne werd in 1999 op de Haagse Appeal for Peace Conference geïnitieerd door de wereldwijd bekende vredesopvoeders Betty Reardon en Magnus Haavelsrud. De Campagne telt nu duizenden deelnemers uit alle hoeken van de wereld. De campagne, die zich richt op lokale inspanningen en transnationale samenwerking, wordt bijeengehouden als een wereldwijde beweging door middel van uitwisseling van nieuws, onderzoek, analyse, belangenbehartiging, evenementen en middelen. De campagne biedt essentiële kennis en inspiratie om vredeseducatie te ondersteunen en uit te breiden van lokaal naar mondiaal niveau. Een coalitie van bijna 200 organisaties, die elk in hun respectievelijke context werken aan het bereiken van de doelstellingen van de campagne, ondersteunt en ondersteunt de inspanningen om formele en niet-formele ontwikkelingen op het gebied van vredeseducatie te bevorderen.

De Campagne faciliteert verder vele samenwerkingsprojecten via haar zusterinitiatief, de Internationaal Instituut voor Vredeseducatie (IIPE). De IIPE komt tweejaarlijks bijeen, telkens in een andere wereldregio, zodat Campagneleden elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en transnationale projecten kunnen initiëren, waarbij soms zelfs politieke barrières worden overschreden die alleen door dergelijke inspanningen van het maatschappelijk middenveld kunnen worden overwonnen. Het IIPE werd in 2002 erkend door de UNESCO Peace Education Prize in een speciale eervolle vermelding.

 

1 Trackback / Pingback

  1. Onze vrienden krijgen de nominatie – #Digniworld

Doe mee aan de discussie ...