Georg Arnhold Senior Fellow voor onderwijs voor duurzame vrede: oproep tot het indienen van aanvragen

(Herplaatst van: Leibniz Instituut voor educatieve media | Georg Eckert Instituut)

Klik hier voor meer informatie en om te solliciteren

Het Leibniz Instituut voor educatieve media | Georg Eckert Institute (GEI) is verheugd de oproep tot het indienen van aanvragen voor de Georg Arnhold Senior Fellow voor onderwijs voor duurzame vrede in 2023 aan te kondigen. De aanstelling, voor de fellowship inclusief een onderzoeksverblijf van maximaal zes maanden aan het GEI, biedt excellente wetenschappers en ervaren beoefenaars op het gebied van vredeseducatie de mogelijkheid om werk te verrichten op het gebied van onderwijs voor duurzame vrede, bij voorkeur met een focus over educatieve media en transformatiemaatschappijen, en om hun project en bevindingen met andere wetenschappers en praktijkmensen te bespreken tijdens de jaarlijkse internationale zomerconferentie van het Georg Arnhold-programma.

De fellowship heeft tot doel onderwijs voor duurzame vrede te bevorderen, met een bijzondere focus op educatieve media en leerplannen op middelbare schoolniveau in post-conflict- of overgangsmaatschappijen. De belangrijkste doelstellingen zijn het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk, het bevorderen van internationale wetenschappelijke uitwisseling en het vertalen van onderzoeksresultaten in praktische aanbevelingen voor degenen die actief zijn in conflictoplossing, en zo bijdragen aan de capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld. De output van het werk van de fellowshiphouder is daarom bij voorkeur beleidsnota's, educatief materiaal, research papers of een grotere publicatie.

De Fellowship is begiftigd met:

  • een maandelijkse toelage van maximaal 3,300 EUR voor een fellowship-periode van maximaal zes maanden, inclusief een langer verblijf (van minimaal 3 tot zes maanden) aan het Leibniz Institute for Educational Media in Braunschweig, Duitsland
  • Economy-vlucht terug naar Duitsland
  • Administratieve ondersteuning door de programmacoördinatoren (inclusief Engelstalige redactie van publicaties die tijdens en naar aanleiding van het fellowship zijn gepubliceerd).

Verkiesbaarheid

Vooraanstaande wetenschappers uit de geesteswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, onderwijswetenschappen of rechten die een Ph.D. en een uitstekende kennis van het Engels hebben, kunnen van toepassing zijn. Aanvragers moeten uitstekende academische of professionele prestaties in hun vakgebied aantonen en idealiter wetenschappelijke excellentie en contact combineren met praktische praktijk en basiswerk.

Personen met uitgebreide internationale ervaring op hoog niveau in overheids- of niet-gouvernementele organisaties of in internationale organisaties, die een uitstekende kennis van het Engels hebben, zijn ook welkom om te solliciteren. Het Georg Eckert Instituut zal daarom ook aanvragen van beoefenaars die niet in het bezit zijn van een Ph.D. maar die minstens vijf jaar geavanceerde professionele ervaring hebben op het gebied van vredeseducatie en die kunnen aantonen dat hun werk en/of onderzoeksprojecten een uitzonderlijke impact hebben gehad op het gebied van vredeseducatie.

Verplichtingen van de Fellowshiphouder

  • De Georg Arnhold Senior Fellow zal werkzaamheden verrichten op het gebied van onderwijs voor duurzame vrede, bij voorkeur met een focus op educatieve media, leerplanontwikkeling en transformatiemaatschappijen.
  • De fellowship-houder zal de projectbevindingen bespreken met andere wetenschappers en praktijkmensen tijdens de jaarlijkse internationale zomerconferentie van het Georg Arnhold-programma.
  • De Fellowship vereist een langer verblijf (van ten minste drie tot zes maanden) aan het Georg Eckert-instituut in Braunschweig, Duitsland.
  • De Georg Arnhold Senior Fellow geeft een presentatie van haar of zijn project in een openbare lezing in het Georg Eckert Institute.
  • De bevindingen/resultaten van het project van de fellow worden uiterlijk één jaar na beëindiging van het fellowship gepubliceerd.
  • Kandidaten zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van een paspoort en eventueel benodigde visa en voor het regelen van hun eigen ziektekostenverzekering voor de duur van hun verblijf in Duitsland.

Aanvraag documenten

Een begeleidende brief
De begeleidende brief moet het bewijs leveren van de kwaliteit van de beurs en expertise van de kandidaat; van de ervaring van de kandidaat op hoog niveau met werken in overheids- of niet-gouvernementele organisaties of in internationale organisaties (max. 2 pagina's).

In je sollicitatie moet je ook antwoord geven op de vraag welke betekenis de Fellowship zou hebben voor je professionele ontwikkeling en op welke manieren het je werk mogelijk kan bevorderen. Daarnaast horen we graag wat jouw werk als fellow bij het GEI zou kunnen bijdragen aan het werk van het instituut en het Georg Arnhold-programma.

Een beschrijving van het onderzoeks-/boekproject
De sollicitatiedocumenten dienen verder een beschrijving te bevatten van het (onderzoeks)project of boek waaraan de kandidaat wil werken. Kandidaten moeten duidelijk de doelstellingen van hun project/onderzoek vermelden, de methodologie schetsen en de betekenis van hun werk voor het gebied van onderwijs voor duurzame vrede beschrijven, evenals de beoogde resultaten van het project. De projectbeschrijving moet verder een globaal tijdschema bevatten voor de duur van de onderzoeksmandaat en een uitgewerkte disseminatiestrategie voor de resultaten (max. 5 pagina's).

Een CV en schrijfvoorbeeld
Kandidaten moeten ook een volledig curriculum vitae indienen, inclusief een lijst met publicaties. Indien het merendeel van de publicaties niet in het Engels is, dient de kandidaat een vertaling van de titels aan te leveren. De aanvraagdocumenten moeten verder een voorbeeld bevatten van het huidige wetenschappelijke schrijven van de aanvrager; dit kan een boekhoofdstuk of een artikel zijn (max. 2 voorbeelden van elk niet langer dan 25 pagina's).

Beoefenaars die mogelijk geen lijst met wetenschappelijke publicaties hebben, kunnen een lijst indienen met project-/programmarapporten of educatief materiaal dat zij hebben geproduceerd of waarvan zij deel hebben uitgemaakt/gesuperviseerd hebben. De lijst moet duidelijk de rol van de kandidaat in het project/programma vermelden, evenals hun bijdrage aan de productie van de publicaties/materialen. De aanvraagdocumenten moeten verder een voorbeeld bevatten van het huidige werk van de aanvrager; dit kan een project-/programmaverslag zijn of de opzet van een eerder uitgevoerd project (max. 2 voorbeelden van elk niet langer dan 25 pagina's).

Het ingevulde aanvraagformulier
Ter vervollediging van uw aanvraag worden de documenten aangevuld met het ingevulde aanvraagformulier. Het formulier moet worden ingevuld, afgedrukt en ondertekend voordat het als gescand PDF-document wordt ingediend.

Indiening van de aanvraagdocumenten
Alle documenten moeten worden ingediend in PDF-formaat, als één bestand, dat niet groter mag zijn dan 9 MB. De aanvraag mag niet als zip-bestand of via een fileserver worden ingediend. Inzendingen dienen elektronisch te geschieden.

De bestandsnaam moet "Georg Arnhold Senior Fellow 2023 - UW NAAM" zijn.

Stuur sollicitaties naar [e-mail beveiligd], met de onderwerpregel "Georg Arnhold Senior Fellow 2023 - UW NAAM".

Deadline voor aanmelding
De deadline voor aanmelding voor de fellowship van 2023 is 31 januari 2022. De succesvolle kandidaat kan op zijn vroegst in januari 2023 met zijn of haar fellowship beginnen.

Wees de eerste om te reageren

Doe mee aan de discussie ...