Evenementen laden

" Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Werelddag van sociale rechtvaardigheid

februari 20

Op 26 november 2007 verklaarde de Algemene Vergadering dat, vanaf de drieënzestigste zitting van de Algemene Vergadering, 20 februari jaarlijks zal worden gevierd als de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid.

Achtergrond

De Internationale Arbeidsorganisatie heeft op 10 juni 2008 unaniem de IAO-verklaring over sociale rechtvaardigheid voor een eerlijke globalisering aangenomen. Dit is de derde belangrijke verklaring van principes en beleid die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn aangenomen sinds de grondwet van de IAO van 1919. Het bouwt voort op de Verklaring van Philadelphia van 1944 en de Verklaring over de fundamentele beginselen en rechten op het werk van 1998. De verklaring van 2008 geeft uitdrukking aan de hedendaagse visie op het mandaat van de IAO in het tijdperk van globalisering.

Deze mijlpaalverklaring is een krachtige herbevestiging van de ILO-waarden. Het is het resultaat van tripartiet overleg dat begon in de nasleep van het rapport van de Wereldcommissie over de sociale dimensie van globalisering. Door deze tekst aan te nemen, benadrukken de vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties uit 182 lidstaten de sleutelrol van onze tripartiete organisatie bij het helpen bereiken van vooruitgang en sociale rechtvaardigheid in de context van globalisering. Samen verbinden ze zich ertoe het vermogen van de IAO om deze doelen te bereiken te vergroten, door middel van de Decent Work Agenda. De Verklaring institutionaliseert het concept van fatsoenlijk werk dat sinds 1999 door de IAO is ontwikkeld en plaatst het in de kern van het beleid van de organisatie om haar grondwettelijke doelstellingen te bereiken.

De verklaring komt op een cruciaal politiek moment en weerspiegelt de brede consensus over de noodzaak van een sterke sociale dimensie van globalisering om betere en eerlijke resultaten voor iedereen te bereiken. Het vormt een kompas voor de bevordering van een eerlijke globalisering op basis van Decent Work, evenals een praktisch instrument om de voortgang bij de uitvoering van de Decent Work Agenda op landniveau te versnellen. Het weerspiegelt ook een productieve kijk door te wijzen op het belang van duurzame ondernemingen bij het creëren van meer werkgelegenheid en inkomenskansen voor iedereen.

De Algemene Vergadering erkent dat sociale ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid onontbeerlijk zijn voor het bereiken en handhaven van vrede en veiligheid binnen en tussen naties en dat, op hun beurt, sociale ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid niet kunnen worden bereikt zonder vrede en veiligheid of zonder van respect voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Het erkent voorts dat globalisering en onderlinge afhankelijkheid nieuwe kansen bieden door middel van handel, investeringen en kapitaalstromen en vooruitgang in technologie, met inbegrip van informatietechnologie, voor de groei van de wereldeconomie en de ontwikkeling en verbetering van de levensstandaard over de hele wereld, terwijl tegelijkertijd tijd blijven er ernstige uitdagingen, waaronder ernstige financiële crises, onzekerheid, armoede, uitsluiting en ongelijkheid binnen en tussen samenlevingen en aanzienlijke belemmeringen voor verdere integratie en volledige deelname aan de wereldeconomie voor ontwikkelingslanden en sommige landen met een economie in transitie.

Doe mee aan de discussie ...

Doe mee aan de discussie ...

Scroll naar boven