Onderzoek

Oproep voor hoofdstukvoorstellen: door de gemeenschap geëngageerde praktijk op het gebied van vrede, sociale rechtvaardigheid en mensenrechteneducatie

Dit boek onderzoekt de manieren waarop formele, niet-formele en informele onderwijsruimten het onderwijs opnieuw vormgeven door middel van partnerschappen en initiatieven die betrokken zijn bij de gemeenschap, en wetenschappers en praktijkmensen helpen een dieper inzicht te krijgen in het herstructureren en verbeteren van onderwijs voor een meer rechtvaardige en sociaal rechtvaardige wereld. . Samenvattingen moeten worden ingediend: 1 november.

Speciale uitgave van het tijdschrift In Factis Pax gebaseerd op het International Institute on Peace Education uit 2022 in Mexico

Het thema van deze speciale tweetalige (Spaans/Engelse) uitgave "Weaving Together Intercultural Peace Learning" is afgeleid van een samenwerkingsproces om het leidende onderzoek voor het International Institute on Peace Education (IIPE) Mexico 2022 te formuleren. Dit thema verwijst naar conceptuele inzichten en transformatieve praktijken voor het bevorderen van constructieve onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid voor vredesleren, die de balans onderzoeken van sentipensar (voelend denken) en cognitief-emotionele processen.

Vrouwenbureau in islamitische traditionele scholen in Atjeh (Indonesië) na het conflict

Uit onderzoek uitgevoerd door het International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies is gebleken dat onderwijs voor vrouwelijke onderwijsleiders in religieuze ruimten hun vrouwelijke rol van het koesteren en overdragen van intergenerationele waarden belichaamde, en dat het tegelijkertijd samen een gevoel van eenheid herbouwde tussen mensen die werden verscheurd door gewelddadige conflicten.

Wat kan het onderwijs concreet (en realistisch) doen om hedendaagse bedreigingen af ​​te zwakken en duurzame vrede te bevorderen?

Dit witboek, gepresenteerd door de Global Campaign for Peace Education, geeft een overzicht van de rol en het potentieel van vredeseducatie voor het aanpakken van hedendaagse en opkomende mondiale bedreigingen en uitdagingen voor vrede. Daarbij geeft het een overzicht van hedendaagse dreigingen; schetst de fundamenten van een effectieve transformatieve benadering van onderwijs; beoordeelt het bewijs van de effectiviteit van deze benaderingen; en onderzoekt hoe deze inzichten en bewijzen de toekomst van het veld van vredeseducatie kunnen vormgeven.

Nieuwe bronnen over het kernwapenverdrag

De internationale campagne voor de afschaffing van kernwapens heeft een nieuwe webpagina gelanceerd om waarnemers te helpen de werkzaamheden in het kader van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens te volgen. Andere bronnen zijn het nieuwe artikel van Reaching Critical Will over 'The TPNW and Gender, Feminism, and Intersectionality'.

Klimaat, vrede en veiligheid lokaliseren: een praktische stapsgewijze handleiding voor lokale vredestichters

Het lokaliseren van risicobeoordelingen voor klimaatveiligheid biedt een manier om klimaatgerelateerde veiligheidsrisico's aan te pakken en mogelijk te voorkomen dat die risico's ontstaan ​​of escaleren. Deze nieuwe praktische stapsgewijze handleiding, geproduceerd door GPPAC, is een hulpmiddel voor het documenteren, beoordelen en aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaatveiligheid op lokaal niveau.

Scroll naar boven