Onderzoek

JONGEREN-ENQUETE RAPPORT: Kennis en interesse van jongeren in vredeseducatie

In april 2021 voerde de Global Campaign for Peace Education (GCPE) een op jongeren gericht onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in het bewustzijn van en de interesse in onderwijs op het gebied van vrede en sociale rechtvaardigheid bij middelbare scholieren en jongeren in de universiteitsleeftijd. Dit rapport is het resultaat van de bevindingen en analyse van de Global Campaign.

Geschiedenisonderwijs en verzoening in (post)conflictsamenlevingen

Dit essay van Jamie Wise gaat in op de rol van geschiedenisonderwijs bij het vormgeven van het collectieve geheugen en intergroepsrelaties in (post)conflictcontexten. Geschiedenisonderwijs kruist met vredeseducatie door te focussen op hoe verhalen over geweld uit het verleden worden opgeroepen en geconstrueerd in (post)conflictonderwijsomgevingen.

Wie wordt het meest getroffen door de pijpleiding van school naar gevangenis?

Hoe kunnen opvoeders een einde maken aan de pijplijn van school naar gevangenis? De eerste stap is het overwegen van een alternatieve benadering van schooldiscipline. Het Doctorate in Education Policy & Leadership-programma van de American University heeft een beknopte gids en infographic ontwikkeld voor verder leren.

Scroll naar boven