Beleid

Nigeria zet de eerste stappen om een ​​curriculum voor vredeseducatie in te voeren

Het aanpakken van nationale geschiedenissen van geweld is essentieel voor vrede. Geïnspireerd door de pedagogie van het Holocaust-onderwijs, ontwikkelt Nigeria zijn eigen evenwichtige aanpak om nationale uitdagingen het hoofd te bieden en een gedeeld begrip van de geschiedenis te bevorderen.

Nigeria zet de eerste stappen om een ​​curriculum voor vredeseducatie in te voeren Lees meer »

UNESCO neemt baanbrekende richtlijnen aan over de transversale rol van onderwijs bij het bevorderen van vrede

Op 20 november 2023 hebben de 194 UNESCO-lidstaten tijdens de Algemene Conferentie van UNESCO de Aanbeveling over onderwijs voor vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling aangenomen. Dit is het enige mondiale instrument voor het vaststellen van normen dat uiteenzet hoe onderwijs moet worden gebruikt om duurzame vrede tot stand te brengen en de menselijke ontwikkeling te bevorderen door middel van veertien leidende principes.

UNESCO neemt baanbrekende richtlijnen aan over de transversale rol van onderwijs bij het bevorderen van vrede Lees meer »

Haalbaarheidsvoorstel voor de oprichting van een Ministerie van Vrede voor Colombia

De Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace Latin America and Caribbean Chapter (GAMIP LAC) heeft internationale geschiedenis geschreven met de opbouw van ministeries van Vrede door het voorstel om deze instelling op te richten aan de Senaat van Colombia te presenteren. Het voorstel, dat prioriteit geeft aan de noodzaak van vredeseducatie, ligt nu ter inzage.

Haalbaarheidsvoorstel voor de oprichting van een Ministerie van Vrede voor Colombia Lees meer »

Dominicaanse Republiek: Ministerie van Onderwijs ontwikkelt programma om een ​​cultuur van vrede te bevorderen

Het Ministerie van Onderwijs van de Dominicaanse Republiek (MINERD) heeft een programma ontwikkeld, De Nationale Strategie voor een Cultuur van Vrede, gericht op het bevorderen van een cultuur van vrede en vreedzame conflictoplossing in de onderwijsgemeenschap.

Dominicaanse Republiek: Ministerie van Onderwijs ontwikkelt programma om een ​​cultuur van vrede te bevorderen Lees meer »

Vrede in duurzame ontwikkeling: de Agenda 2030 afstemmen op vrouwen, vrede en veiligheid (Policy Brief)

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling erkent vrede als een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, maar schiet tekort in het onderkennen van het snijvlak van gender en vrede. Als zodanig heeft het Global Network of Women Peacebuilders deze beleidsbrief opgesteld om de verbanden tussen Vrouwen, Vrede en Veiligheid (WPS) en de Agenda 2030 te onderzoeken en praktische aanbevelingen te doen voor de synergetische implementatie ervan.

Vrede in duurzame ontwikkeling: de Agenda 2030 afstemmen op vrouwen, vrede en veiligheid (Policy Brief) Lees meer »

Wetgevers dringen aan op opname van vredesinspanningen en respect voor de mensenrechten in het nieuwe leerplan voor basis- tot en met tien jaar (Filippijnen)

Het onderdeel vredescompetenties van het nieuwe leerplan voor het basisonderwijs voor het basisonderwijs moet leerlingen leren over onder meer het streven van de overheid naar verschillende vredesprocessen, respect voor de mensenrechten en kritisch denken.

Wetgevers dringen aan op opname van vredesinspanningen en respect voor de mensenrechten in het nieuwe leerplan voor basis- tot en met tien jaar (Filippijnen) Lees meer »

Herziening van de aanbeveling uit 1974: UNESCO-lidstaten bereiken consensus

Op 12 juli bereikten de UNESCO-lidstaten overeenstemming over de herziene tekst van de aanbeveling uit 1974 betreffende onderwijs voor internationaal begrip, samenwerking en vrede en onderwijs met betrekking tot mensenrechten en fundamentele vrijheden. Dit internationale document biedt een duidelijk stappenplan voor hoe het onderwijs zich in de eenentwintigste eeuw zou moeten ontwikkelen om bij te dragen aan hedendaagse bedreigingen en uitdagingen.  

Herziening van de aanbeveling uit 1974: UNESCO-lidstaten bereiken consensus Lees meer »

"Colombiaanse universiteitscampussen moeten ruimtes zijn voor kennis en de opbouw van vrede": Minister Aurora Vergara Figueroa

“In de nationale regering zijn we vastbesloten om een ​​cultuur van vrede op te bouwen, door middel van een oefening die de hele samenleving moet oproepen om de cycli van geweld te doorbreken die decennialang verwondingen en pijn hebben veroorzaakt. We zullen de overste van de onderwijsinstellingen blijven begeleiden bij het ontwerpen en implementeren van strategieën, protocollen en zorg- en preventietrajecten tegen elke vorm van geweld op de campus…” – Aurora Vergara Figueroa, minister van Onderwijs

"Colombiaanse universiteitscampussen moeten ruimtes zijn voor kennis en de opbouw van vrede": Minister Aurora Vergara Figueroa Lees meer »

Wat kan het onderwijs concreet (en realistisch) doen om hedendaagse bedreigingen af ​​te zwakken en duurzame vrede te bevorderen?

Dit witboek, gepresenteerd door de Global Campaign for Peace Education, geeft een overzicht van de rol en het potentieel van vredeseducatie voor het aanpakken van hedendaagse en opkomende mondiale bedreigingen en uitdagingen voor vrede. Daarbij geeft het een overzicht van hedendaagse dreigingen; schetst de fundamenten van een effectieve transformatieve benadering van onderwijs; beoordeelt het bewijs van de effectiviteit van deze benaderingen; en onderzoekt hoe deze inzichten en bewijzen de toekomst van het veld van vredeseducatie kunnen vormgeven.

Wat kan het onderwijs concreet (en realistisch) doen om hedendaagse bedreigingen af ​​te zwakken en duurzame vrede te bevorderen? Lees meer »

Scroll naar boven