Actie waarschuwingen

Een Afghaanse vrouw roept Amerikaanse vrouwen op tot solidariteit

Deze open brief van de ene professionele vrouw aan de andere, een Afghaanse universiteitsbestuurder, zou alle Amerikaanse vrouwen moeten uitdagen om de gevolgen onder ogen te zien van degenen die het meest bereid zijn om Afghanistan te begeleiden naar een constructief lidmaatschap van de wereldgemeenschap: de opgeleide, onafhankelijke vrouwen die verantwoordelijk zijn voor winst in sociale gelijkheid nu vertrapt door de Taliban. Met de hulp van het Witte Huis dat belast is met genderkwesties, is de originele, niet-geredigeerde brief aan vice-president Kamala Harris afgeleverd bij het kantoor van de vice-president. We hopen dat het ook zal worden gelezen en besproken in cursussen vredesstudies en vredeseducatie om een ​​stem te geven aan de onnoemelijke vrouwen in Afghanistan in dezelfde omstandigheden als de schrijver, van wie we hopen dat sommigen een plaats zullen vinden in onze hogescholen en universiteiten. [Lees verder…]

Nieuws en hoogtepunten

VN aangespoord om een ​​wereldwijde dag voor vredeseducatie uit te roepen

Ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, voormalig onder-secretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger van de VN en oprichter van The Global Movement for The Culture of Peace, sprak op de eerste jaarlijkse Peace Education Day-conferentie die virtueel werd georganiseerd door The Unity Foundation en Peace Education Network. De organisatoren van de conferentie ondersteunen een agenda om een ​​"Global Peace Education Day" te creëren. [Lees verder…]

Advies

Schaf kernwapens nu af!

Sociale misstanden vragen om sociale respons. Voor de vredeseducatieve gemeenschap betekent dit niet alleen reflectief onderzoek doen naar de ethische kwesties die door kernwapens worden veroorzaakt, maar ook gelijke aandacht schenken aan de ethische verantwoordelijkheden van burgers om actie te ondernemen om ze af te schaffen. [Lees verder…]

Advies

Objecten, geheugen en vredesopbouw

Er is geen enkele waarheid over het verleden. Zoals Rei Foundation-geleerde Dody Wibowo betoogt, worden we soms blootgesteld aan en gevraagd om te geloven in een enkele definitieve versie van de geschiedenis. Met behulp van de lens van vredeseducatie vraagt ​​hij ons om na te denken over de motieven en strategieën van door de overheid gerunde musea, en stelt hij een weg voor via museumpraktijken die bijdragen aan vredesopbouw. [Lees verder…]