Jobs

USIP zoekt programmaspecialist, Global Campus

USIP zoekt een programmaspecialist om online cursussen, podcasts en andere virtuele trainingen te produceren voor een groot en groeiend wereldwijd publiek. Zij zullen de belangrijkste gesprekspartner zijn om de Global Campus-gemeenschap van vredesbouwers wereldwijd te dienen en rechtstreeks in contact te treden. [Lees verder…]

Jobs

De Universiteit van Innsbruck zoekt Asst. Hoogleraar Vredesstudies

De succesvolle kandidaat krijgt een positie van 6 jaar aangeboden als Universitair Assistent/Assistent Professor binnen de Eenheid Vredes- en Conflictstudies. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij een zelfstandig onderzoeksproject op het gebied van vredes- en conflictonderzoek ontwikkelt met een theoretische benadering die aspecten van toegepaste conflicttransformatie en/of vredeseducatie in aanmerking neemt. [Lees verder…]