Activiteitenrapporten

Nigeria Network and Campaign for Peace Education om een ​​generatieoverschrijdende dialoog over onderwijs te organiseren

Jongeren worden vaker wel dan niet naar de periferie van het beleidsvormingsproces geduwd op het gebied van onderwijs, vrede, duurzaamheid en wereldburgerschap; ze worden niet gezien als belangrijke belanghebbenden. Het initiatief Talking Across Generations on Education (TAGe) heeft tot doel de Nigeriaanse jongeren mondiger te maken door een ongebreidelde dialoog tussen jongeren te faciliteren met ervaren en hooggeplaatste senior besluitvormers [Lees verder…]

Activiteitenrapporten

Vredeseducatie op formele scholen: waarom is het belangrijk en hoe kan het worden gedaan? (webinar opname)

Samen met onderzoekers en beoefenaars van vredeseducatie verkende dit webinar van 27 januari de bevindingen van het nieuwe rapport van International Alert en de British Council, "Vredeseducatie in formele scholen: waarom is het belangrijk en hoe kan het worden gedaan?" In het rapport wordt ingegaan op hoe vredeseducatie op scholen eruitziet, de mogelijke impact ervan en hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. [Lees verder…]