Terugkerende

Opleiden voor het leven Wereldbijeenkomst

Webinar / virtueel evenement

De Educating for Life World Meeting (2-6 november) is een project dat tot doel heeft na te denken over en een dialoog te creëren over onderwijs, de manieren van leven die we als mensheid hebben aangenomen en de mogelijkheden om deze te transformeren door middel van ander onderwijs. 

De 3e Internationale Conferentie – Paulo Freire: The Global Legacy

Webinar / virtueel evenement

De 3e internationale conferentie - Paulo Freire: The Global Legacy (29 november - 2 december) zal docenten, academici, studenten, onderzoekers en praktijkmensen samenbrengen om na te denken over de huidige status van zijn pedagogisch denken en de toepassing ervan in een breed scala van academische disciplines. 

$ 75

Certificaatcursus over VROUWEN, VREDE & VEILIGHEID

Online cursus

De online cursus (3-18 december) is een vlaggenschipcursus van het Women's Regional Network waar de geselecteerde deelnemers de mogelijkheid hebben om te communiceren met en begeleid te worden door vrouwelijke vredesbeoefenaars, feministische rechtsprofessionals en vooraanstaande activisten, niet alleen uit Zuid-Azië, maar ook uit andere regio's van de wereld.

Oorlog en het milieu (online cursus)

Webinar / virtueel evenement

Deze online cursus van World BEYOND War is gebaseerd op onderzoek naar vrede en ecologische veiligheid en richt zich op de relatie tussen twee existentiële bedreigingen: oorlog en milieurampen. (17 januari - 27 februari 2022)

$ 100
Terugkerende

Internationale dag van het onderwijs

Globaal

Onderwijs is een mensenrecht, een publiek goed en een publieke verantwoordelijkheid. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 24 januari uitgeroepen tot Internationale Dag van het Onderwijs, ter viering van de rol van onderwijs voor vrede en ontwikkeling.

Terugkerende

Werelddag van sociale rechtvaardigheid

Globaal

Op 26 november 2007 verklaarde de Algemene Vergadering dat, vanaf de drieënzestigste zitting van de Algemene Vergadering, 20 februari jaarlijks zal worden gevierd als de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid.

Terugkerende

Internationale dag voor de uitbanning van seksueel geweld in conflicten

Globaal

De VN roept elk jaar 19 juni uit tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld in Conflicten, om het bewustzijn te vergroten van de noodzaak om een ​​einde te maken aan conflictgerelateerd seksueel geweld, om de slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld rond de wereld, en om hulde te brengen aan al diegenen die moedig hun leven hebben gewijd aan en hun leven hebben verloren door op te komen voor de uitroeiing van deze misdaden.

Terugkerende

Hiroshima-dag

Globaal

Hiroshima Day wordt jaarlijks gevierd op 6 augustus, de verjaardag van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki in 1945. 

Terugkerende

Nagasaki-dag

Globaal

Nagasaki Day wordt jaarlijks gevierd op 9 augustus, de verjaardag van de atoombom op Nagasaki in 1945.

Terugkerende

Internationale Dag van de Jeugd

Globaal

De Internationale Jongerendag wordt elk jaar op 12 augustus herdacht, waardoor jeugdkwesties onder de aandacht van de internationale gemeenschap worden gebracht en het potentieel van jongeren als partners in de huidige mondiale samenleving wordt gevierd.

Terugkerende

Internationale Dag van de Vrede

Globaal

Elk jaar wordt op 21 september over de hele wereld de Internationale Dag van de Vrede gevierd.

Terugkerende

Internationale dag van geweldloosheid

Globaal

De Internationale Dag van Geweldloosheid wordt gevierd op 2 oktober, de geboortedag van Mahatma Gandhi, leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging en pionier van de filosofie en strategie van geweldloosheid.

Terugkerende

Wereldlerarendag

Globaal

Wereldlerarendag, die sinds 5 jaarlijks op 1994 oktober wordt gehouden, herdenkt de verjaardag van de goedkeuring van de IAO/UNESCO-aanbeveling van 1966 betreffende de status van leraren. Deze aanbeveling stelt ijkpunten vast met betrekking tot de rechten en verantwoordelijkheden van leraren en normen voor hun initiële voorbereiding en vervolgopleiding, werving, werkgelegenheid en onderwijs- en leeromstandigheden.

Terugkerende

Internationale Dag van het Kind van het Meisje

Globaal

Sinds 2012 staat 11 oktober in het teken van de Internationale Dag van het Meisje. De dag is bedoeld om de behoeften en uitdagingen waarmee meisjes worden geconfronteerd te benadrukken en aan te pakken, en tegelijkertijd de empowerment van meisjes en de vervulling van hun mensenrechten te bevorderen.

Terugkerende

Wereld Kinderdag

Globaal

Wereldkinderdag werd voor het eerst ingesteld in 1954 als Universele Kinderdag en wordt elk jaar op 20 november gevierd om internationale saamhorigheid, bewustwording onder kinderen over de hele wereld te bevorderen en het welzijn van kinderen te verbeteren.