Better Evidence Project, financiering voor onderzoek naar vredesopbouw

(Herplaatst van: PCDN)

Deadline voor aanvragen: 7 June 2020

Beschrijving van het programma​

Het Project voor beter bewijs (BEP) kondigt plannen aan om kortetermijnonderzoeksprojecten te ondersteunen die het beschikbare bewijs voor donoren, beleidsmakers, praktijkmensen en wetenschappers in de vredesopbouwgemeenschap zullen verbeteren, en zo onze collectieve inspanningen om de problemen van oorlog en geweld aan te pakken, zullen versterken. We willen onderzoek ondersteunen dat op de een of andere manier zal bijdragen aan een van deze drie prioriteitsgebieden:

 1. Het ontwikkelen van een gedeelde reeks kernmaatregelen die het succes/effectiviteit van vredesopbouw op contextueel relevante manieren beschrijven. We streven naar een gedeeld begrip van wat voor soort bewijs en indicatoren nuttig zijn in het veld, en van dat inzicht, een gedeelde set van kernindicatoren om het succes van vredesopbouw op contextueel relevante manieren te meten.
 2. Leren van lokaal geleide vredesopbouwsuccessen en het ontwikkelen en communiceren van een sterkere wetenschappelijke basis voor de effectiviteit van lokaal geleide vredesopbouw. We proberen de kosten, waarde en impact van lokaal geleide vredesopbouw beter te bepalen; het potentieel voor lokale vredesopbouw verder benutten door kruisbestuiving tussen verschillende contexten en het beïnvloeden van donoren, beleidsmakers en andere praktijkmensen; en om perspectieven uit het Zuiden te betrekken om inzicht te krijgen in de effectiviteit, waarde, kosten, enz. van lokaal geleide vredesopbouw.
 3. Indicatoren gebruiken om te leren van lokaal geleide vredesopbouw. Voorstellen kunnen de eerste twee prioriteitsgebieden combineren.

Voorstellen moeten beginnen met een voorblad met de projecttitel en contactgegevens van de projectleiding. Presenteer vervolgens in maximaal vier pagina's (12-punts lettertype, enkele regelafstand):

 • Onderzoeksfocus, onderzoeksvraag en reden voor onderzoek
 • Onderzoeksmethodologie
 • Tijdlijn, die de geplande kwartaalvooruitgang aangeeft, welke (indien van toepassing) voorlopige resultaten in december klaar zullen zijn om te delen en de voltooiingsdatum in of vóór augustus 2021
 • De bijdrage die het onderzoek zal leveren aan beter bewijs en een van de prioriteitsgebieden

Extra pagina's worden aangevraagd met:

 • Budget (indirecte kosten beperkt tot maximaal 15% van directe kosten)
 • CV's of bio's van onderzoeksteams met relevante ervaring

Voorstellen voor 2020 kleine subsidies moeten uiterlijk 7 juni per e-mail naar [e-mail beveiligd].

We verwachten verschillende projecten te financieren met budgetten van $ 25,000- $ 75,000 en startdata begin augustus 2020. Gefinancierde onderzoekers zal worden gevraagd om voorlopige bevindingen te presenteren in december 2020, om driemaandelijkse voortgangsrapporten te verstrekken en om eindrapporten in te dienen tegen augustus 2021.

Daarnaast beoordeelt BEP voorstellen voor mini-subsidies voor onderzoek die het beschikbare bewijs voor donoren, beleidsmakers, praktijkmensen en wetenschappers in de gemeenschap voor vredesopbouw zullen verbeteren. Voorstellen voor projecten waarvoor $ 5-10,000 nodig is, kunnen ook doorlopend worden ingediend bij: [e-mail beveiligd].

2 reacties

 1. Vrede is een essentieel instrument voor de opbouw van waarden als verzoening, rechtvaardigheid en wederzijds samenleven in een samenleving.
  Opvoeden voor vrede is ook de fundamentele basis voor het verwerven van de bovengenoemde waarden.
  Ik steun dit waardevolle vredesinitiatief.

Doe mee aan de discussie ...