Nieuws en hoogtepunten

Pax Christi USA erkent ds. Bryan N. Massingale met de Teacher of Peace Award 2021

In haar nominatie van ds. Massingale voor de Teacher of Peace Award 2021, schreef Pearlette Springer, coördinator van het Pax Christi Anti-Racism Team: “Fr. Bryan is het grootste deel van zijn leven een 'leraar van de vrede' geweest, waarbij hij boven en buiten de norm ging om inspanningen te ondersteunen om sociale onrechtvaardigheden binnen de katholieke kerk aan te pakken. … Hij blijft de grenzen verleggen in dienst van BIPOC- en LGBTQ-gemeenschappen.” [Lees verder…]

Actie waarschuwingen

GCPE ondertekent het pact over vrouwen, vrede en veiligheid en humanitaire actie. Kom alsjeblieft bij ons!

Terwijl de Global Campaign for Peace Education ondertekent bij het "Women, Peace & Security and Humanitarian Action (WPS-HA) Compact", geven we blijk van onze verantwoordelijkheden als deelnemers aan het mondiale maatschappelijk middenveld, de oorsprong van enkele van de belangrijkste internationale normen die we navragen. GCPE dringt er bij onze lezers en leden op aan om een ​​beroep te doen op alle maatschappelijke organisaties waarmee ze werken om het Compact te ondertekenen en er zich bij aan te sluiten. [Lees verder…]

Activiteitenrapporten

Nigeria Network and Campaign for Peace Education om een ​​generatieoverschrijdende dialoog over onderwijs te organiseren

Jongeren worden vaker wel dan niet naar de periferie van het beleidsvormingsproces geduwd op het gebied van onderwijs, vrede, duurzaamheid en wereldburgerschap; ze worden niet gezien als belangrijke belanghebbenden. Het initiatief Talking Across Generations on Education (TAGe) heeft tot doel de Nigeriaanse jongeren mondiger te maken door een ongebreidelde dialoog tussen jongeren te faciliteren met ervaren en hooggeplaatste senior besluitvormers [Lees verder…]

Nieuws en hoogtepunten

Leven inblazen UNSCR 1325 – Vrouwengroepen roepen op tot VN-vredesmacht in Afghanistan

Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid verplicht de lidstaten om vrouwen in conflictsituaties te beschermen. Zoals alle wettelijke normen en standaarden, ligt het nut ervan in de toepassing ervan op werkelijke situaties. Het maatschappelijk middenveld mobiliseert zich nu om de VN-lidstaten ertoe aan te zetten haar principes in Afghanistan toe te passen. De beschermingsbepaling biedt ook de grond voor de VN om vredeshandhavers in te zetten. [Lees verder…]

Financieringsmogelijkheden

Oproep voor sollicitaties: Transformatieve leiders voor vrede en gerechtigheid

Geselecteerde fellows zullen worden uitgenodigd op het Gettysburg College voor een week van intensieve programmering die is ontworpen om hun leiderschapsvaardigheden op het gebied van vrede en gerechtigheid te ontwikkelen. Alle niet-gegradueerde studenten (uit Canada, de VS en Mexico) met nog ten minste één academisch jaar in hun opleiding, komen na voltooiing van de fellowship in aanmerking om te solliciteren (deadline: 15 september). [Lees verder…]