Advies

Schaf kernwapens nu af!

Sociale misstanden vragen om sociale respons. Voor de vredeseducatieve gemeenschap betekent dit niet alleen reflectief onderzoek doen naar de ethische kwesties die door kernwapens worden veroorzaakt, maar ook gelijke aandacht schenken aan de ethische verantwoordelijkheden van burgers om actie te ondernemen om ze af te schaffen. [Lees verder…]

Actie waarschuwingen

Uitnodiging voor jongeren om deel te nemen aan US Student School Peace and Safety Survey

Onderzoeker Cheryl Lynn Duckworth is op zoek naar Amerikaanse openbare scholieren (14-20 jaar) die hun mening willen delen over het vredes- en veiligheidsbeleid van hun scholen voor een nationaal onderzoek dat bijdraagt ​​aan een onderzoek waarbij een menselijke veiligheidslens wordt toegepast om inzicht te krijgen in en het aanpakken van conflicten en geweld op scholen. Dit omvat beleid zoals actieve schietoefeningen, het gebruik van schoolmedewerkers (politie) op scholen, het bewapenen van leraren, anti-pestprogramma's en peer mediation/counseling.   [Lees verder…]