Advies

Objecten, geheugen en vredesopbouw

Er is geen enkele waarheid over het verleden. Zoals Rei Foundation-geleerde Dody Wibowo betoogt, worden we soms blootgesteld aan en gevraagd om te geloven in een enkele definitieve versie van de geschiedenis. Met behulp van de lens van vredeseducatie vraagt ​​hij ons om na te denken over de motieven en strategieën van door de overheid gerunde musea, en stelt hij een weg voor via museumpraktijken die bijdragen aan vredesopbouw. [Lees verder…]

Advies

Streven naar menselijke veiligheid tijdens het beëindigen van eeuwige oorlogen

De Global Campaign for Peace Education dringt er bij de vredeseducatiegemeenschap op aan om onderzoek te doen naar de voorwaarden voor de terugtrekking van troepen uit Afghanistan, die zo ethisch en constructief mogelijk zou zijn. We zien een dergelijk onderzoek als een eerste stap in de richting van het ontwerp van een alomvattende en effectieve overgangsstrategie van een gemilitariseerd naar een menselijk veiligheidssysteem. [Lees verder…]