Nieuws en hoogtepunten

Jeugd, vrede en veiligheid – Een programmeerhandboek

De Verenigde Naties hebben een handboek ontwikkeld dat zich richt op het betrekken van jongeren bij vredesopbouw. Investeren in de capaciteit, het vermogen en het leiderschap van jonge vredesopbouwers kan hun vermogen versterken om samen vredesinspanningen te leiden en hun vaardigheden te gebruiken om andere uitdagingen aan te pakken die hen aangaan, zowel tijdens als na de COVID-19-pandemie. [Lees verder…]

Activiteitenrapporten

Vredeseducatie op formele scholen: waarom is het belangrijk en hoe kan het worden gedaan? (webinar opname)

Samen met onderzoekers en beoefenaars van vredeseducatie verkende dit webinar van 27 januari de bevindingen van het nieuwe rapport van International Alert en de British Council, "Vredeseducatie in formele scholen: waarom is het belangrijk en hoe kan het worden gedaan?" In het rapport wordt ingegaan op hoe vredeseducatie op scholen eruitziet, de mogelijke impact ervan en hoe dit in de praktijk kan worden gerealiseerd. [Lees verder…]

Boekbesprekingen

Boekrecensie: “Onderwijs in ontwikkelingen: Vol 3” door Magnus Haavelsrud

In zijn nieuwste boek ziet Magnus Haavelsrud vredesontwikkelingen als opwaartse bewegingen van gelijkheid, empathie, de genezing van trauma's uit het verleden en heden, en geweldloze conflicttransformatie. Haavelsrud vraagt ​​en antwoordt hoe onderwijs dergelijke opwaartse bewegingen van de niveaus van het dagelijks leven naar mondiale aangelegenheden kan ondersteunen en initiëren. [Lees verder…]