Maand: oktober 2020

Jongeren roepen VN op om ontwapening en vredeseducatie te bevorderen

In een verklaring over jongerenbetrokkenheid en onderwijs over vrede, ontwapening en non-proliferatie riep de Joint Civil Society op het gebied van jeugd- en ontwapeningseducatie de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering van de VN voor ontwapening en internationale veiligheid op om jongeren bij hun werk te betrekken en krachtiger te werken aan de uitvoering van ontwapening en non-proliferatie onderwijs.

Sport: een wereldwijde versneller van vrede en duurzame ontwikkeling voor iedereen

Sport en lichaamsbeweging kunnen de impact van de COVID-19-pandemie op de gezondheid en het welzijn van mensen helpen verminderen. Investeren in sportprogramma's en -beleid kan de wereldwijde veerkracht opbouwen om toekomstige mondiale schokken het hoofd te bieden. Een recent rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties beschrijft hoe.

Onderwijs voor vrede: Systemische visie en multidimensionaal proces (Colombia)

Multidimensionaal geweld in Colombia heeft een verwoestend effect gehad op sociaal-cultureel, politiek, economisch en ecologisch gebied. Om een ​​systemische verandering te bereiken, is het noodzakelijk om de diversiteit van omgevingen en actoren die het leren van jongeren beïnvloeden te begrijpen. De Mi Sangre Foundation begrijpt dit universum van actoren en ervaringen en heeft een interventiemodel op vier niveaus ontworpen; een voorstel dat in de loop van de tijd is geëvolueerd als antwoord op de behoeften van jongeren zelf en de huidige samenleving.

Vredesbouwers hebben het concept van "de militaristisch-seksistische symbiose" nodig om het gemilitariseerde beveiligingssysteem te veranderen

Dit essay van Yuuka Kageyama onderzoekt Betty Reardons conceptualisering van het oorlogssysteem als ondersteund door een symbiotische relatie tussen militarisme en seksisme. De betekenis en relevantie van deze symbiose bij het aanpakken van de vredesproblematiek van vandaag ligt in de systematische benadering van het analyseren van de onderlinge verbondenheid van de oorzaken en processen van verschillende vormen van geweld in het oorlogssysteem als geheel.

Democratie veiligstellen in een verkiezingsstrijd: bronnen voor opvoeders

Wat kan er tijdens een vluchtige verkiezing worden gedaan om de democratie te behouden en de verkiezingsresultaten te beschermen? Hoe kunnen we met geweldloosheid reageren op angstzaaierij, een mogelijke staatsgreep, intimidatiepogingen en geweld? De Global Campaign for Peace Education stelt een lijst samen met bronnen om docenten te ondersteunen bij hun inspanningen om les te geven over het huidige politieke moment, om studenten voor te bereiden om constructief en geweldloos te reageren op bedreigingen, en om een ​​robuustere en duurzamere democratie voor de toekomst te bevorderen.

VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens bereikt 50 ratificaties die nodig zijn voor inwerkingtreding

Op 24 oktober 2020 bereikte het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens de vereiste 50 staten die partij zijn voor de inwerkingtreding ervan in 90 dagen, waarmee 75 jaar na het eerste gebruik een categorisch verbod op kernwapens werd bekrachtigd. De Global Campaign for Peace Education is een trotse partnerorganisatie van ICAN, de wereldwijde coalitie van het maatschappelijk middenveld die de aanzet gaf tot de goedkeuring van het verdrag.

Netwerk pleit voor opname van vredeseducatie in het curriculum van scholen (West-Afrika)

West Africa Network for Peacebuilding heeft gepleit voor de opname van vredeseducatie in het leerplan van scholen om gewelddadig extremisme op het continent te voorkomen. Het netwerk lanceerde onlangs een project over de preventie van gewelddadig extremisme om geweldloosheid en vredeseducatie te institutionaliseren in lagere, secundaire en tertiaire instellingen in Nigeria.

Vredeseducatie: een case study van een Montessorischool in Libanon

Deze studie onderzoekt het vredeseducatieprogramma op de eerste Montessorischool in Libanon en het bewustzijnsniveau van de leraren om het in hun onderwijspraktijken te implementeren. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de directeur en de docenten voldoende kennis en bewustzijn hebben over deze aanpak en deze implementeren volgens de principes en concepten van Montessori.

Virtuele vredestafel: een nieuwe kijk op onderwijsvideo

"Rethinking Education", een van de drie virtuele vredestafels aangeboden door GPPAC op de Internationale Dag van de Vrede, bracht changemakers samen om opnieuw te bedenken hoe onderwijssystemen eruit zouden kunnen zien als we sociale cohesie, verbeeldingskracht en kritisch denken centraal stellen. De gebeurtenisopname is nu beschikbaar.

Scroll naar boven