युनेस्कोले "शिक्षण पेशाको भविष्य" मा विशेषज्ञ परामर्शदाता खोज्छ

युनेस्कोले शिक्षण पेशाको भविष्य पत्ता लगाउन योग्य विज्ञहरूको खोजी गरिरहेको छ।

कोविड १ p महामारीको प्रकाशमा र युनेस्कोको फ्युचर्स अफ एजुकेशनको पहलसँग मिलापमा, युनेस्कोले अनुसन्धानका क्रमहरूको एक श्रृंखला बनाउने छ र मुख्य मुद्दाहरू र प्रवृत्तिहरू छानबिन गर्न विचार गर्नेछ जसले शिक्षकहरूको भविष्यलाई असर गर्ने छ र चार मुख्य विषयवस्तुमा सिकाउने छ। क्षेत्रहरु:

  1. विद्यार्थी र पाठ्यक्रम; 
  2. शिक्षा र शिक्षण वातावरण; 
  3. शिक्षक शिक्षा र विकास; र
  4. शिक्षक नेतृत्व र शासन।

थप विवरण संलग्नमा पाउन सकिन्छ प्रस्तावहरूको लागि अनुरोध.

सबमिशनका लागि समय सीमा 11 सेप्टेम्बर 2020 हो।

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

छलफलमा सामेल हुनुहोस् ...