शान्ति विश्वविद्यालयले शान्ति शिक्षाको सहायक प्राध्यापक खोज्छ

UPEACE लोगो

शान्ति विश्वविद्यालयले हाल शान्ति शिक्षाको पूर्ण-समय आवासीय सहायक प्राध्यापकको खोजी गरिरहेको छ। आवेदन समय सीमा: फेब्रुअरी 15, 2022।

थप विवरणहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

टिप्पणी गर्न पहिलो हुनुहोस्

छलफलमा सामेल हुनुहोस् ...