आवर्ती

बालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय दिन

विश्व

२०१२ देखि ११ अक्टुबरलाई बालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चिनिन्छ। दिनको उद्देश्य केटीहरूको सशक्तिकरण र उनीहरूको मानव अधिकारको पूर्तिलाई बढावा दिँदै केटीहरूले सामना गरिरहेका आवश्यकताहरू र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्ने हो।

आवर्ती

बालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय दिन

विश्व

२०१२ देखि ११ अक्टुबरलाई बालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चिनिन्छ। दिनको उद्देश्य केटीहरूको सशक्तिकरण र उनीहरूको मानव अधिकारको पूर्तिलाई बढावा दिँदै केटीहरूले सामना गरिरहेका आवश्यकताहरू र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्ने हो।