आवर्ती

जीवन विश्व बैठकको लागि शिक्षा

वेबिनार / भर्चुअल घटना

जीवनको लागि शिक्षा विश्व बैठक (नोभेम्बर 2-6, 8) एउटा परियोजना हो जसले शिक्षाको वरिपरि संवाद, हामीले मानवताको रूपमा अपनाएका जीवनका तरिकाहरू र फरक शिक्षाको माध्यमबाट तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने र सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ।