ထပ်တလဲလဲ

မိန်းကလေးကလေးများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့

ကမ္တာ့

၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိန်းကလေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထိုနေ့သည်မိန်းကလေးများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောလိုအပ်ချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်နှင့်မိန်းကလေးများ၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သူတို့၏လူ့အခွင့်အရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။

ထပ်တလဲလဲ

မိန်းကလေးကလေးများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့

ကမ္တာ့

၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိန်းကလေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထိုနေ့သည်မိန်းကလေးများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောလိုအပ်ချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်နှင့်မိန်းကလေးများ၏စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သူတို့၏လူ့အခွင့်အရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။