ပေါ်လစီ

နော်ဝေအမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး

(*အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခလေ့လာရေးပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။  အသေးစိတ်အတွက် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို နိုဝင်ဘာလ 2010 တွင် ကြည့်ပါ။ […]

နော်ဝေအမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး ဆက်ဖတ်ရန် "

ကိုလံဘီယာရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

ကိုလံဘီယာရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး ဆက်ဖတ်ရန် "

Españaရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

Españaရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး ဆက်ဖတ်ရန် "

ဘရာဇီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးချဉ်းကပ်မှု

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

ဘရာဇီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးချဉ်းကပ်မှု ဆက်ဖတ်ရန် "

တရုတ်မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအကဲဖြတ်မှု၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများနှင့်အစီအစဉ်များ

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

တရုတ်မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအကဲဖြတ်မှု၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများနှင့်အစီအစဉ်များ ဆက်ဖတ်ရန် "

ပါကစ္စတန်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

ပါကစ္စတန်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး ဆက်ဖတ်ရန် "

လိုက်ဘေးရီးယားရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကြိုးပမ်းမှုများ

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

လိုက်ဘေးရီးယားရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကြိုးပမ်းမှုများ ဆက်ဖတ်ရန် "

ကင်ညာရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး

(*အမေရိကန် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေး ပရိုဂရမ်၏ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာများ။ ကျေးဇူးပြု၍ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Global Campaign for Peace Education သတင်းလွှာကို ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်

ကင်ညာရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး ဆက်ဖတ်ရန် "

လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Basque Basque Action Plan (2008-09)

(ဇွန် 2007) ကျွန်ုပ် – နိဒါန်း ဤစာတမ်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးအတွက် ပထမဆုံး Basque Plan of Action ပါဝင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအစီအစဥ်အတွက် မျှတမှုသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွင် ရှိသည်။

လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Basque Basque Action Plan (2008-09) ဆက်ဖတ်ရန် "

ပflိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမူဝါဒနမူနာများ

ကျောင်းများရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးနှင့်ပConိပက္ခဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာဘော်လကန်ဒေသဆိုင်ရာညီလာခံအတွက်အရင်းအမြစ်အစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။

ပflိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမူဝါဒနမူနာများ ဆက်ဖတ်ရန် "

ထိပ်တန်းမှလှိမ့်