မကြာသေးမီ
ထပ်တလဲလဲ

ဘဝအတွက် ပညာပေးခြင်း ကမ္ဘာ့အစည်းအဝေး

Webinar / Virtual ပွဲ

The Educating for Life World Meeting (နိုဝင်ဘာ 2-6 ရက်၊ 8 ရက်) သည် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးမှုများ၊ လူသားဆန်မှုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့် လူနေမှုပုံစံများနှင့် မတူညီသောပညာရေးမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကို အသွင်ပြောင်းနိုင်သည့် အလားအလာများကို ထင်ဟပ်ကာ ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည့် ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။