Petikan dan Memes Pendidikan Perdamaian: Bibliografi Pendidikan Damai

Pengarang (s): Paulo Freire

"Petikan"

"Hanya dialog, yang memerlukan pemikiran kritis, juga mampu menghasilkan pemikiran kritis. Tanpa dialog tidak ada komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak ada pendidikan yang benar."

Tatal ke