Petikan dan Memes Pendidikan Perdamaian: Bibliografi Pendidikan Damai

Pengarang (s): Monisha Bajaj

Tambah gambar

"Petikan"

"Bagi pendidik perdamaian yang kritis, kurikulum yang relevan dengan tempatan mengenai isu-isu hak asasi manusia dan keadilan harus dikembangkan dengan tujuan untuk secara bersamaan memupuk analisis ketidaksamaan struktur dan rasa keagenan peserta dalam bertindak untuk menangani masalah-masalah ini."

Tatal ke